Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen E+

 Az ASAP (Against School Aggresion Partnership) Partnerség az iskolai agresszió ellen – közösségi alapú komplex iskolai program a hatékony agresszió- és konfliktuskezelésért, amely 2015-2018 augusztusa között zajlott, 3 magyar, 4 máltai és 1 bolgár iskolában, az Európai Bizottság Erasmus+ programjának finanszírozásával.

Mi a program célja?

Három hazai iskolában lezajlott kutatásaink alapján, a megkérdezett diákok fele vallja, hogy hetente vagy annál többször történik zaklatás, bántalmazás az iskolában. Az ASAP célja az iskolai agresszió és zaklatás csökkentése volt, a konfliktusok megelőzése és kezelése, valamint hogy a diákközösséget érintő különböző intézmények szorosabban és hatékonyabban tudjanak együttműködni egymással. Projektünket az SOS Malta, a Partners Bulgaria Alapítvány és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrummal közösen valósítjuk meg, az Európai Unió Erasmus+ program finanszírozásával.

A projekt három éve során (2015 október-2018 augusztus) egy olyan modellprogramot dolgoztunk és próbáltunk ki, amely a büntetés helyett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Hiszünk benne és tapasztaljuk, hogy a helyreállító szemlélet és az erős közösségek segítenek csökkenteni és megelőzni az agresszív jelenségeket. A modellprogramot a résztvevő országokban (Magyarország, Bulgária, Málta) összesen 9 középiskolájával együttműködésben dolgoztuk ki és próbáltuk ki, végigkísérve az iskolákat a változási folyamaton.

 

Kiknek szólt programunk?

Elsődlegesen az iskolai diákjait és tanárait célozzuk meg programunkkal, és bár nagy kihívás a középiskolások szüleit megszólítani, mi mégis kísérletet tettünk a bevonásukra, egy kérdőív erejéig – több száz szülőt sikerült elérnünk! Az iskolák pedagógusai új módszereket, eszközöket kaptak, mellyel hatékonyan tudják kezelni a felmerülő problémákat és képesek preventív jelleggel is alkalmazni azokat. Emellett fontos, hogy a három éves munka a projekt lezárultával tovább folytatódhasson, ezért olyan kapcsolatokat alakítottunk ki már meglévő helyi kezdeményezésekkel és szervezetekkel, amelyek megtartói lehetnek a programnak.

 

Eredmények

 • A projekt első fázisában kutatások készültek mindhárom országban, melyek célja az iskolai agresszió és zaklatás-bántalmazás jelenlegi helyzetének bemutatása az egyes országokban. A jelentésekben kitértünk az egyes országok érintetti körének feltérképezésére, emellett összegyűjtöttünk a jelenleg elérhető jó gyakorlatokat az iskolai agresszió és zaklatás kezelésével, alternatív konfliktuskezeléssel kapcsolatban.
 • Összeállítottunk egy modellprogramot amely egy módszertani csomag, és az adott országban már létező tudást és eszközöket tartalmazza, kiegészítve a többi partnerországban és Európában elérhető kiválogatott jó gyakorlatokkal.
 • Ezt követően kidolgoztunk helyzetfelmérő kérdőíveket, diákok, iskolai dolgozók és szülők számára, amelyben az érintettek véleményét, megéléseit rögzítettük az agresszív jelenségekkel kapcsolatban. A kérdőív kiértékelését követően, az iskolával közösen összeállítottunk egy olyan akciótervet, amely az összegyűjtött jó gyakorlatokból válogattuk az helyzetfelmérés eredményeire, az iskola igényeire és lehetőségeire való tekintettel.
 • A megvalósítás fázisában szorosan együtt dolgoztunk az iskolákkal, hogy valódi szemléletváltás indulhasson el, valamint hogy a hagyományos büntető-fegyelmező eszközök helyett az együttműködésen alapuló módszerek kerüljenek előtérbe.

Mit jelentett ez 2018-ban a számokra vetítve?

 • 23 kiképzett pedagógus-mediátort és 21 diák-mediátort, akik az iskolai konfliktusok hatékony kezelésében segítenek
 • 18 kiképzett resztoratív facilitátort, akik a megtartó közösségekért dolgoznak nap mint nap
 • 6 napos nemzetközi mediációs diáktábort, ahol 3 nemzet 24 diákja tanulta meg, hogyan segítsen hatékonyan konfliktushelyzetekben
 • 5 nemzetközi partnertalálkozót és tapasztalatcserét Máltán, Budapesten és Bulgáriában
 • 21 munkacsoport megbeszélést az elkötelezett iskolai szakmai csapattal
 • 33 osztályfőnöki órát, ahol saját élményű, játékos gyakorlatokon keresztül beszélhettünk az iskolai agresszió jelenségeiről
 • Egy speciálisan a megelőzésre kidolgozott osztályfőnöki órasorozatot, hogy közös tudás és közös szabályok mentén alkothassanak az osztályok erőszakmentes, megtartó közösségeket
 • 4 konferenciát országszerte (Budapest, Szolnok, Székesfehérvár, Budapest), összesen 250 résztvevővel
 • 78 osztályfőnöki órát, ahol saját élményű, játékos gyakorlatok, illetve resztoratív körmodellek segítségével beszélhettünk az iskolai agresszió jelenségeiről.
 • Egyre több mediációval és resztoratív gyakorlatokkal megoldott nehéz társas helyzeteket.

Az EREDMÉNYEK az emberi kapcsolatok tükrében:

 • A pedagógusok visszajelzései szerint a képzések által bővültek a módszertani ismereteik; javultak a kommunikációs készségeik; nagyobb empátiával tudnak fordulni problémás esetekhez, jobban értve, elfogadva az eltérő szempontok sokaságát.
 • A fegyelmi eljárás helyett összehívott resztoratív konferencia eredménye, hogy – a várakozásokkal szemben – nem került rendőrség elé az incidens, és egyik érintettnek sem kellett elhagynia az iskolát.
 • A mediációk, resztoratív körök eredményessége, tartóssága iskolánként és esetenként is eltérést mutat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a kezelt esetek mindegyikében javulást éltek meg az érintettek a beavatkozás előtti helyzethez képest.
 • A jónak híre megy: képzett pedagógusainkat más iskolákba is meghívták, hogy ízelítőt adjanak alternatív konfliktuskezelő módszereikről, illetve konkrét ügyben facilitáltak már reakítv kört is külsős iskolában.

Készítünk helyzetfelmérést a projekt végén is, hogy lássuk, mi változott a projekt időszaka alatt.

Ingyenesen letölthető szakmai anyagok:

Magyar országos jelentés

National Report Malta

National Report Bulgaria

Megvalósítási kézikönyv Magyarország

Maltese Handbook of Implementation

Bulgarian Handbook of Implementation

Szervezeti erőforrástérkép_szakmai háttér

Bevezető foglalkozás pedagógusoknak

Érzékenyítő foglakozás pedagógusoknak_bántalmazás_agresszió

Érzékenyítő osztályfőnöki órák a bemeneti kérdőív előtt

Iskola helyzetfelmérő kérdőív diákok számára

Iskola helyzetfelmérő kérdőív pedagógusok és egyéb iskolai dolgozók számára

Iskola helyzetfelmérő kérdőív szülők számára

Szülői beleegyező nyilatkozat és projekttájékoztató minta_szabadon alakítható

Osztályfőnöki óra diákoknak a bemeneti kérdőívek eredményeiről

Iskolai akcióterv Szolnok_Partners Hungary_ErasmusPlus

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen MODELLPROGRAM

Osztályfőnöki órasorozat

Az igazi csoda filmhez kapcsolódó osztályfőnöki óra tematika

Magyar kutatási riport

Kérdőívek a kutatáshoz:

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen – projekt tanári kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen projekt- szülői kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen projekt- diák kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen szakpolitikai ajánlás

ASAP_EU Dissemination and Communication Strategy

Videók:

Miért fontos az iskolai agresszió témája?

Hogyan segít a mediáció tanár-diák konfliktusban?

Hogyan működik egy resztoratív kör? Hogyan használhatók a resztoratív gyakorlatok az iskola mindennapjaiban?

 

Egyéb fontos információk:

 

 • Projekt/Támogatási Program neve: Against School Aggression Partnership – ASA Partnership: Community based complex school program for effective prevention and treatment of aggression and bullying
 • Támogató szervezet: Európai Unió Erasmus+ Program 
 • Projekt azonosítója a támogatónál: 150100-KA2SE13636
 • Együttműködő partnerek: Partners Bulgaria Alapítvány, SOS Malta, Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
 • Időtartam kezdete/vége: 2015. október 1–2018. augusztus 31.
 • Költségvetés összege, pénznem: 411880 euró – ebből a Partners Hungary Alapítványra eső támogatás: 115585 euró

 

Bővebb információ a programról:

Bacsó Flóra
bacsof@partnershungary.hu

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!