Projektek

Együtt a romák közegészségügyi helyzetének javításáért

Miért fontos a romák egészségügyhöz való hozzáférésének javítása? A szegény közösségekkel dolgozó civil társadalmi szereplők tapasztalatai szerint számos társadalmi tényező határozza meg a szegénységben élők egészségi állapotát. Az a tény, hogy a romák várható élettartama 10 évvel alacsonyabb, mint a nem romáké, ágazatokon átívelő együttműködést igényel, mivel ezek a társadalmi tényezők (rossz lakhatási viszonyok, az […]

Tovább

Közép-kelet-európai hálózat az intolerancia és a csoportok elleni gyűlölet megelőzésére

 A mai kor fiataljait számos veszély fenyegeti: a másság, illetve kisebbségi csoportok elleni gyűlölet, erőszak, függőségek, önpusztítás stb. A társadalom stabilitása érdekében és azért, hogy megóvhassuk a fiatalokat és meg tudjuk előzni az olyan fenyegető tényezők kialakulását, amik szélsőséges viselkedéshez vezethetnek tisztában kell lennünk ezekkel a veszélyekkel és késznek kell lennünk arra, hogy megfelelő lépéseket […]

Tovább

Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és készségek terjesztése a korai nevelésben

Mi a projekt célja? A SEED (Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice- Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és készségek terjesztése a korai nevelésben) című projekt célja, hogy javítsa a gyermekek (2,5-6 éves közötti) pszichoszociális, vagy más néven érzelmi-szociális jóllétét és egészségét, különösen azokét, akik nehéz körülmények között nőnek […]

Tovább

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen Erasmus+

 Az ASAP (Against School Aggresion Partnership) Partnerség az iskolai agresszió ellen – közösségi alapú komplex iskolai program a hatékony agresszió- és konfliktuskezelésért, amely 2015-2018 augusztusa között zajlott, 3 magyar, 4 máltai és 1 bolgár iskolában, az Európai Bizottság Erasmus+ programjának finanszírozásával.   Mi az ASAP célja? Három hazai iskolában lezajlott kutatásaink alapján, a megkérdezett diákok fele [...]
Tovább

Innovatív eszközök és módszerek az óvodai-iskolai oktatásban: büntetés helyett együttműködés

Mi a program célja?   Olyan modellprogramot valósítottunk meg, ami gyakorlatias, azonnal alkalmazható eszközöket ad a pedagógusok kezébe a konfliktusok, az agresszió és a zaklatás kezelésére. Abban is segítjük az intézményeket, hogy olyan békés és befogadó iskolai légkört alakítsanak ki, mely segíti a megelőzést és pozitív hatással van a gyerekek iskolai sikerességére. Az 5-8 osztályosok […]

Tovább

Roma kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek országos hálózata (REYN)

A REYN Romani Early Years Network – Roma Kisgyermekkori Hálózat – nemzetközi szakmai hálózat, melynek célja, hogy a Roma kisgyerekekkel (0-3) foglalkozó szakemberek igényeit felmérje, szakmai fejlődésükhöz segítséget nyújtson, és elősegítse a szakmán belüli kapcsolatok kialakítását, ápolását. A magyar REYN olyan szakembereket tömörít, akik közvetlenül Roma kisgyerekekkel foglalkoznak, illetve munkájuk fókuszában Roma gyerekek állnak (elméleti […]

Tovább

Vanvécéd!

Ma Magyarországon több, mint félmillió embernek nincs. Programunkkal kültéri vécéket építünk, helyi összefogással és közösségi tervezéssel. A statisztika csak azt tartja nyilván, hogy kinek nincs beltéri WC-je, de tapasztalataink alapján a kültéri illemhely is hiányzik több tízezer családnál. Az Eurostat adatai alapján Magyarországon 523,5 ezer fő (köztük pedig több, mint 170 ezer gyermek) él olyan […]

Tovább

Európai hálózat az erőszakmentességért és a párbeszédért

European Network for Nonviolence and Dialogue A projekt célja, hogy civil szereplők között párbeszédet indítson eszkalálódással fenyegető társadalmi értékalapú konfliktusokról, és azok lehetséges megoldási formáiról. Cél, hogy a projekt párbeszédeket indítson és hozzájáruljon ezen konfliktusok konstruktív, erőszakmentes megoldásához. A projekt első lépéseként egy tanulmány készül az egyes országokban tapasztalható értékkonfliktusokról és az adott területen fellelhető […]

Tovább

Számít a közösség

Mi a Számít a közösség célja? Valódi együttműködést alakítunk ki pedagógusok és szülők között, hiszen csak közös érdekek és jó kapcsolatok segítségével tudnak jól együttműködni. Mi mindent teszünk a projekt során? Műhelymunkákat szervezünk tanárok és szülők számára, hogy áthidaljuk a köztük lévő távolságot, félreértéseket, felülírjuk a korábbi negatív tapasztalatokat. Az egyik legkedveltebb tréningünk a „szülők […]

Tovább

Lépésről Lépésre pedagógiai program terjesztése

Gyermekközpontú oktatás a Lépésről lépésre program segítségével A Lépésről lépésre (LL) módszerrel működő óvodákban és iskolákban a gyermekek természetesen, örömmel, élményeken és tapasztalatokon keresztül tanulnak. A pedagógusok úgy szervezik meg a tanulást, úgy rendezik be a termeket, hogy a gyerekek biztonságos és inspiráló környezetben sajátítsák el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. A gyerekek […]

Tovább

Európai tanításmódszertani keret a kollaboratív tanulásért

Mi a Tempus EFFEKT célja? A finn, lett, cseh, brit, ír és magyar partnerségben megvalósuló projekt célja egy olyan európai módszertani keretrendszer létrehozása és kipróbálása, ami a tanárokat segíti abban, hogy egymástól, egymás gyakorlatából tudjanak tanulni. Emellett segíteni kívánja az oktatáspolitikai döntéshozókat, hogy olyan rendszerekben gondolkodjanak, amiben a szakmai képzésekben helyet kap a kollaboratív tanulás. […]

Tovább

E.ON Erőmű Kerekasztal

Mi az E.On Erőmű Kerekasztal célja? A kerekasztal –országosan egyedülálló – meghívásos alapon működő párbeszédfórum, amelyet az Uniper Hungary Kft (E.ON Erőművek Kft.) kezdeményezett 2007-ben, amikor Gönyűn erőművet építettek. A vállalat tapasztalatai azt mutatták, hogy sokkal könnyebb az esetleges lakossági ellenállásokat, félreértéseket nyílt kommunikációval és párbeszéddel kezelni.   Előzetesen csak a beruházás időtartamának erejéig terveztek a [...]
Tovább

Játéktár a befogadásért!

Roma gyerekek közösségalapú oktatása és nevelése Egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Nagydobososon a Játéktár. Projektünk első szakaszának záróeseménye egy mérföldkő, innen lépünk tovább egy újabb szintet az együttműködésben, megnyitunk egy újabb Játékközpontot, amihez a nagydobosiak adják a muníciót, tudást, tapasztalatot. Az interkulturális mediátoraink, a szülők, a szakemberek, a településvezetés és nem utolsó sorban a […]

Tovább

A személyes higiénia mindenki joga!

Mi a PHASE prgram célja? A GlaxoSmithKline gyógyszeripari vállalt (GSK) 1998-2016 között működtette a Personal Hygiene & Sanitation Education (PHASE) nevű programját, hogy csökkentse a szanitációs és higiénés problémák miatti megbetegedések számát a szegénységben élő gyermekek és családjaik körében. A projekt keretében játékok segítségével tanítják meg a gyermekeket az alapvető higiénés módszerek, például a kézmosás […]

Tovább

ROMED

Roma közösségek bevonása az élhetőbb településekért   Mi a ROMED célja? A roma közösségekkel való együttműködés sok polgármester számára kihívást jelent. A társadalom peremén, szegregáltan élő közösség döntő többsége mélyszegénységben él a városok, falvak határterületein. A helyzetet a bizalom hiánya, a felhalmozódott rossz tapasztalatok miatt a legtöbben problémaként kezelik minden oldalról; a roma közösség és [...]
Tovább

Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk

Roma közösségek egészségfejleszése Kelet-Közép Európában   Mi a program célja? Jobb hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a hátrányos helyzetben, elszigetelten élők számára. A interkulturális mediátorok a helyi közösség hangjaként jelzik az igényeket, nehézségeket, amelyen közösségi összefogással és önkormányzati támogatással segítenek. A 2012-ben indult kísérleti projekt célkitűzése, hogy Magyarországon az interkulturális mediátorok az egészségügyi ellátórendszer keretén belül [...]
Tovább

Project POWER III- Progress fOr Women EngineeRs

Lányok a természettudományban   Mi a Project POWER célja? Ráirányítjuk diákok, tanárok és szülők figyelmét a természettudományok fontosságára, külön hangsúlyt fektetve a lányok figyelmének felkeltésére a természettudományos és mérnöki (STEM) pályák iránt, hiszen még mindig alulreprezentáltak ezen a pályán. A program elemei többek között megtalálhatók: a mérnöki és természettudományokhoz kapcsolódó kompetenciák újszerű eszközökkel történő fejlesztése, [...]
Tovább