Gyermekközpontú Oktatásfejlesztés Marcaltőn

2009 júniusa óta dolgozunk a Marcaltői Kmety György Evanélikus Általános Iskolában és Óvodában. A Lépésről Lépére program bevezetésével és támogatásával az intézmény célja, egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése, amelynek középpontjában a gyermek áll; annak az elvnek az érvényesítése, hogy „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség”. A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy úgy erősítsék […]

Számít a kisgyermekkor!

A csecsemők és a kisgyermekek, különösen a leginkább hátrányos helyzetűek, megérdemlik, hogy jól induljon az életük. A kisgyermekek körül biztosított gondoskodó környezet az egyéni kiteljesedésen túl, az egészséges, kreatív és békés társadalom alapját is képezi.   Mi a Számít a kisgyermekkor projektünk célja? A Bernar Van Leer Alapítvány a gondoskodó környezet megteremtésén dolgozik, kutatásokon és […]

Gyermekközponú oktatásfejlesztés Soroksáron

Soroksár óvodavezetői és egy csapat óvónő úgy érezték, hogy új módszerekre van szükség ahhoz, hogy hatékonyabban tudják kezelni a gyerekek közötti konfliktusokat, jobban szót értsenek a szülőkkel, tudják erősíteni a gyerekek közötti együttműködést, sikeresebben tudják befogadni és kezelni a különböző családi háttérrel rendelkező gyerekeket. A képviselőtestületet sikerült meggyőzni arról, hogy a kisgyermekek fejlesztésébe érdemes befektetni, […]

Együtt a romák közegészségügyi helyzetének javításáért

Miért fontos a romák egészségügyhöz való hozzáférésének javítása? A szegény közösségekkel dolgozó civil társadalmi szereplők tapasztalatai szerint számos társadalmi tényező határozza meg a szegénységben élők egészségi állapotát. Az a tény, hogy a romák várható élettartama 10 évvel alacsonyabb, mint a nem romáké, ágazatokon átívelő együttműködést igényel, mivel ezek a társadalmi tényezők (rossz lakhatási viszonyok, az […]

Preventnet – Előzzük meg a fiatalok radikalizálódását!

 A mai kor fiataljait számos veszély fenyegeti: a másság, illetve kisebbségi csoportok elleni gyűlölet, erőszak, függőségek, önpusztítás stb. A társadalom stabilitása érdekében és azért, hogy megóvhassuk a fiatalokat és meg tudjuk előzni az olyan fenyegető tényezők kialakulását, amik szélsőséges viselkedéshez vezethetnek tisztában kell lennünk ezekkel a veszélyekkel és késznek kell lennünk arra, hogy megfelelő lépéseket […]

SEED: Társas-érzelmi nevelés és fejlesztés óvodáskorban

Mi a SEED projekt célja? A SEED (Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice- Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és készségek terjesztése a korai nevelésben) című projekt, amely 2016 és 2019 között zajlott, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy javítsa az óvodáskorú gyermekek (2,5-6 éves közötti) pszichoszociális, [...]

Mesélő édesanyák Gyögyöspatán

Gyöngyöspatai Meséd program és Női Kör Miről szólt a program? Az Egység a Különféleségben Alapítvánnyal megvalósított programunk két elemre épített. Egyrészt a roma női közösségben szerettünk volna lehetőséget adni a nőknek arra, hogy beszéljenek azokról az érzelmeikről, amelyek a Magyar Gárda és egyéb paramilitáris szervezetek 2011. tavaszán történő bevonulásának következtében a mai napig hatással vannak […]

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen E+

 Az ASAP (Against School Aggresion Partnership) Partnerség az iskolai agresszió ellen – közösségi alapú komplex iskolai program a hatékony agresszió- és konfliktuskezelésért, amely 2015-2018 augusztusa között zajlott, 3 magyar, 4 máltai és 1 bolgár iskolában, az Európai Bizottság Erasmus+ programjának finanszírozásával.   Mi a program célja? Három hazai iskolában lezajlott kutatásaink alapján, a megkérdezett diákok fele [...]

Korszerű konfliktuskezelés az óvodában-iskolában

Innovatív módszerek az óvodában és az általános iskolában: büntetés helyett együttműködés Mi a program célja? Olyan modellprogramot valósítottunk meg, ami gyakorlatias, azonnal alkalmazható eszközöket ad a pedagógusok kezébe a konfliktusok, az agresszió és a zaklatás kezelésére. Abban is segítjük az intézményeket, hogy olyan békés és befogadó iskolai légkört alakítsanak ki, mely segíti a megelőzést és […]

Roma gyerekekkel foglalkozó szakemberek országos hálózata

A REYN Romani Early Years Network Roma Kisgyermekkori Hálózat A REYN egy nemzetközi szakmai hálózat, melynek célja, hogy a Roma kisgyerekekkel (0-8) foglalkozó szakemberek igényeit felmérje, szakmai fejlődésükhöz segítséget nyújtson, és elősegítse a szakmán belüli kapcsolatok kialakítását, ápolását. A magyar REYN olyan szakembereket tömörít, akik közvetlenül Roma kisgyerekekkel foglalkoznak, illetve munkájuk fókuszában Roma gyerekek állnak […]

Vanvécéd!

Ma Magyarországon több, mint félmillió embernek nincs. Programunkkal kültéri vécéket építünk, helyi összefogással és közösségi tervezéssel. A statisztika csak azt tartja nyilván, hogy kinek nincs beltéri WC-je, de tapasztalataink alapján a kültéri illemhely is hiányzik több tízezer családnál. Az Eurostat adatai alapján Magyarországon 523,5 ezer fő (köztük pedig több, mint 170 ezer gyermek) él olyan […]

Erőszakmentesség és párbeszéd: európai hálózat

European Network for Nonviolence and Dialogue Program A projekt célja, hogy civil szereplők között párbeszédet indítson eszkalálódással fenyegető társadalmi értékalapú konfliktusokról, és azok lehetséges megoldási formáiról. Cél, hogy a projekt párbeszédeket indítson és hozzájáruljon ezen konfliktusok konstruktív, erőszakmentes megoldásához. A projekt első lépéseként egy tanulmány készül az egyes országokban tapasztalható értékkonfliktusokról és az adott területen […]

Számít a közösség: együttműködés roma szülőkkel

Mi a Számít a közösség program célja?   Valódi együttműködést alakítunk ki pedagógusok és szülők között, hiszen csak közös érdekek és jó kapcsolatok segítségével tudnak jól együttműködni.   Mi mindent teszünk a projekt során?   Műhelymunkákat szervezünk tanárok és szülők számára, hogy áthidaljuk a köztük lévő távolságot, félreértéseket, felülírjuk a korábbi negatív tapasztalatokat. Az egyik […]

Lépésről Lépésre pedagógiai program

Gyermekközpontú oktatás a Lépésről lépésre program segítségével A Lépésről lépésre (LL) módszerrel működő óvodákban és iskolákban a gyermekek természetesen, örömmel, élményeken és tapasztalatokon keresztül tanulnak. A pedagógusok úgy szervezik meg a tanulást, úgy rendezik be a termeket, hogy a gyerekek biztonságos és inspiráló környezetben sajátítsák el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. A gyerekek […]

Kollaboratív tanulás: európai módszertani keret

Mi a Tempus EFFEKT célja? A finn, lett, cseh, brit, ír és magyar partnerségben megvalósuló projekt célja egy olyan európai módszertani keretrendszer létrehozása és kipróbálása, ami a tanárokat segíti abban, hogy egymástól, egymás gyakorlatából tudjanak tanulni. Emellett segíteni kívánja az oktatáspolitikai döntéshozókat, hogy olyan rendszerekben gondolkodjanak, amiben a szakmai képzésekben helyet kap a kollaboratív tanulás. […]

E.ON Erőmű Kerekasztal

Mi az E.On Erőmű Kerekasztal célja? A kerekasztal –országosan egyedülálló – meghívásos alapon működő párbeszédfórum, amelyet az Uniper Hungary Kft (E.ON Erőművek Kft.) kezdeményezett 2007-ben, amikor Gönyűn erőművet építettek. A vállalat tapasztalatai azt mutatták, hogy sokkal könnyebb az esetleges lakossági ellenállásokat, félreértéseket nyílt kommunikációval és párbeszéddel kezelni. Hogyan működik? Előzetesen csak a beruházás időtartamának erejéig terveztek […]

Játéktár a befogadásért!

Játéktár a befogadásért – 2. szakasz   Az elfogadás, közös élmények, játékos tanulás. Kicsiknek, együtt a nagyokkal, a helyi szakmai közösség támogatásával – ez a játéktár.  Két évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Nagydobososon a játéktár. Azóta minden héten két nap, hóban, fagyban, napsütésben, esőben nyitva tart, és nagyon népszerű a családok körében. Már senki nem […]

Játékos tanulás a személyes higiéniáról

Mi a PHASE prgram célja? A GlaxoSmithKline gyógyszeripari vállalt (GSK) 1998-2016 között működtette a Personal Hygiene & Sanitation Education (PHASE) nevű programját, hogy csökkentse a szanitációs és higiénés problémák miatti megbetegedések számát a szegénységben élő gyermekek és családjaik körében. A projekt keretében játékok segítségével tanítják meg a gyermekeket az alapvető higiénés módszerek, például a kézmosás […]

ROMED program: interkulturáls mediáció

Roma közösségek bevonása az élhetőbb településekért   Mi a ROMED program célja? A roma közösségekkel való együttműködés sok polgármester számára kihívást jelent. A társadalom peremén, szegregáltan élő közösség döntő többsége mélyszegénységben él a városok, falvak határterületein. A helyzetet a bizalom hiánya, a felhalmozódott rossz tapasztalatok miatt a legtöbben problémaként kezelik minden oldalról; a roma közösség […]

Együtt a jobb egészségért interkulturális mediátorokkal

Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk! Roma közösségek egészségfejleszése Kelet-Közép Európában Mi a program célja? A program célja a hátrányos helyzetben, elszigetelten élő roma lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítása, valamint az egészségtudatosság növelése ezekben a közösségekben. Az interkulturális mediátorok a helyi közösség hangjaként jelzik az igényeket, nehézségeket, amelyen közösségi összefogással és önkormányzati támogatással segítenek. […]