Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen Erasmus+

 Az ASAP (Against School Aggresion Partnership) Partnerség az iskolai agresszió ellen – közösségi alapú komplex iskolai program a hatékony agresszió- és konfliktuskezelésért, amely 2015-2018 augusztusa között zajlott, 3 magyar, 4 máltai és 1 bolgár iskolában, az Európai Bizottság Erasmus+ programjának finanszírozásával.

 

Mi az ASAP célja?

Három hazai iskolában lezajlott kutatásaink alapján, a megkérdezett diákok fele vallja, hogy hetente vagy annál többször történik zaklatás, bántalmazás az iskolában. Az ASAP célja az iskolai agresszió és zaklatás csökkentése, a konfliktusok megelőzése és kezelése, valamint hogy a diákközösséget érintő különböző intézmények szorosabban és hatékonyabban tudjanak együttműködni egymással. Projektünket az SOS Malta, a Partners Bulgaria Alapítvány és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrummal közösen valósítjuk meg, az Európai Unió Erasmus+ program finanszírozásával.

A projekt három éve során (2015 október-2018 augusztus) egy olyan modellprogramot dolgozunk és próbálunk ki, amely a büntetés helyett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Hiszünk benne és tapasztaljuk, hogy a helyreállító szemlélet és az erős közösségek segítenek csökkenteni és megelőzni az agresszív jelenségeket. A modellprogramot a résztvevő országokban (Magyarország, Bulgária, Málta) összesen 9 középiskolájával együttműködésben dolgozzuk ki és próbáljuk ki, végigkísérve az iskolákat a változási folyamaton.

 

Kiknek a körében fejti ki hatását?

Elsődlegesen az iskolai diákjait és tanárait célozzuk meg programunkkal, és bár nagy kihívás a középiskolások szüleit megszólítani, mi mégis kísérletet teszünk a bevonásukra. Az iskolák pedagógusai új módszereket, eszközöket kapnak, mellyel hatékonyan tudják kezelni a felmerülő problémákat és képesek preventív jelleggel is alkalmazni azokat. Emellett fontos, hogy a három éves munka a projekt lezárultával tovább folytatódhasson, ezért olyan kapcsolatokat alakítunk ki már meglévő helyi kezdeményezésekkel és szervezetekkel, amelyek megtartói lehetnek a programnak.

 

Eredmények

A projekt első fázisában kutatások készültek mindhárom országban, melyek célja az iskolai agresszió és zaklatás-bántalmazás jelenlegi helyzetének bemutatása az egyes országokban. A jelentésekben kitértünk az egyes országok érintetti körének feltérképezésére, emellett összegyűjtöttünk a jelenleg elérhető jó gyakorlatokat az iskolai agresszió és zaklatás kezelésével, alternatív konfliktuskezeléssel kapcsolatban.

Összeállítottunk egy modellprogramot amely egy módszertani csomag, és az adott országban már létező tudást és eszközöket tartalmazza, kiegészítve a többi partnerországban és Európában elérhető kiválogatott jó gyakorlatokkal.

Ezt követően kidolgoztunk helyzetfelmérő kérdőíveket, diákok, iskolai dolgozók és szülők számára, amelyben az érintettek véleményét, megéléseit rögzítettük az agresszív jelenségekkel kapcsolatban. A kérdőív kiértékelését követően, az iskolával közösen összeállítottunk egy olyan akciótervet, amely az összegyűjtött jó gyakorlatokból válogattuk az helyzetfelmérés eredményeire, az iskola igényeire és lehetőségeire való tekintettel.

A tesztelés fázisában szorosan együtt dolgozunk az iskolával, hogy valódi szemléletváltás indulhasson el, valamint hogy a hagyományos büntető-fegyelmező eszközök helyett az együttműködésen alapuló módszerek kerüljenek előtérbe.

Mit jelent ez 2017-ben a számokra vetítve?

 • 23 kiképzett pedagógus-mediátort és 21 diák-mediátort, akik az iskolai konfliktusok hatékony kezelésében segítenek
 • 18 kiképzett resztoratív facilitátort, akik a megtartó közösségekért dolgoznak nap mint nap
 • 6 napos nemzetközi mediációs diáktábort, ahol 3 nemzet 24 diákja tanulta meg, hogyan segítsen hatékonyan konfliktushelyzetekben
 • 5 nemzetközi partnertalálkozót és tapasztalatcserét Máltán, Budapesten és Bulgáriában
 • 21 munkacsoport megbeszélést az elkötelezett iskolai szakmai csapattal
 • 33 osztályfőnöki órát, ahol saját élményű, játékos gyakorlatokon keresztül beszélhettünk az iskolai agresszió jelenségeiről
 • Egy speciálisan a megelőzésre kidolgozott osztályfőnöki órasorozatot, hogy közös tudás és közös szabályok mentén alkothassanak az osztályok erőszakmentes, megtartó közösségeket
 • 4 konferenciát országszerte (Budapest, Szolnok, Székesfehérvár, Budapest), összesen 250 résztvevővel
 • 78 osztályfőnöki órát, ahol saját élményű, játékos gyakorlatok, illetve resztoratív körmodellek segítségével beszélhettünk az iskolai agresszió jelenségeiről.
 • Egyre több mediációval és resztoratív gyakorlatokkal megoldott nehéz társas helyzeteket.

Az EREDMÉNYEK az emberi kapcsolatok tükrében:

 • A pedagógusok visszajelzései szerint a képzések által bővültek a módszertani ismereteik; javultak a kommunikációs készségeik; nagyobb empátiával tudnak fordulni problémás esetekhez, jobban értve, elfogadva az eltérő szempontok sokaságát.
 • A fegyelmi eljárás helyett összehívott resztoratív konferencia eredménye, hogy – a várakozásokkal szemben – nem került rendőrség elé az incidens, és egyik érintettnek sem kellett elhagynia az iskolát.
 • A mediációk, resztoratív körök eredményessége, tartóssága iskolánként és esetenként is eltérést mutat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a kezelt esetek mindegyikében javulást éltek meg az érintettek a beavatkozás előtti helyzethez képest.
 • A jónak híre megy: képzett pedagógusainkat más iskolákba is meghívták, hogy ízelítőt adjanak alternatív konfliktuskezelő módszereikről, illetve konkrét ügyben facilitáltak már reakítv kört is külsős iskolában.

Készítünk helyzetfelmérést a projekt végén is, hogy lássuk, mi változott a projekt időszaka alatt.

Ingyenesen letölthető szakmai anyagok:

Magyar országos jelentés

National Report Malta

National Report Bulgaria

Megvalósítási kézikönyv Magyarország

Maltese Handbook of Implementation

Bulgarian Handbook of Implementation

Szervezeti erőforrástérkép_szakmai háttér

Bevezető foglalkozás pedagógusoknak

Érzékenyítő foglakozás pedagógusoknak_bántalmazás_agresszió

Érzékenyítő osztályfőnöki órák a bemeneti kérdőív előtt

Iskola helyzetfelmérő kérdőív diákok számára

Iskola helyzetfelmérő kérdőív pedagógusok és egyéb iskolai dolgozók számára

Iskola helyzetfelmérő kérdőív szülők számára

Szülői beleegyező nyilatkozat és projekttájékoztató minta_szabadon alakítható

Osztályfőnöki óra diákoknak a bemeneti kérdőívek eredményeiről

Iskolai akcióterv Szolnok_Partners Hungary_ErasmusPlus

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen MODELLPROGRAM

Osztályfőnöki órasorozat

Az igazi csoda filmhez kapcsolódó osztályfőnöki óra tematika

Magyar kutatási riport

Kérdőívek a kutatáshoz:

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen – projekt tanári kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen projekt- szülői kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen projekt- diák kérdőív – értékelő kutatás

Partnerség az Iskolai Agresszió Ellen szakpolitikai ajánlás

ASAP_EU Dissemination and Communication Strategy

Videók:

Miért fontos az iskolai agresszió témája?

Hogyan segít a mediáció tanár-diák konfliktusban?

Hogyan működik egy resztoratív kör? Hogyan használhatók a resztoratív gyakorlatok az iskola mindennapjaiban?

 

Egyéb fontos információk:

 

 • Projekt/Támogatási Program neve: Against School Aggression Partnership – ASA Partnership: Community based complex school program for effective prevention and treatment of aggression and bullying
 • Támogató szervezet: Európai Unió Erasmus+ Program 
 • Projekt azonosítója a támogatónál: 150100-KA2SE13636
 • Együttműködő partnerek: Partners Bulgaria Alapítvány, SOS Malta, Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
 • Időtartam kezdete/vége: 2015. október 1–2018. augusztus 31.
 • Költségvetés összege, pénznem: 411880 euró – ebből a Partners Hungary Alapítványra eső támogatás: 115585 euró

 

Bővebb információ a programról:

Bacsó Flóra
bacsof@partnershungary.hu