Szegregált osztályokba járó gyerekek a koronavírus idején

Rosa Parks Alapítvány, Motiváció Műhely, Partners Hungary, 2020 április   A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján. Nagyok a területi különbségek: míg Budapesten […]

Rosa Parks Alapítvány, Motiváció Műhely, Partners Hungary, 2020 április

 

A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján. Nagyok a területi különbségek: míg Budapesten a kérdőívet kitöltő pedagógusok becslése szerint a diákok négyötöde részt vesz a digitális oktatásban, addig ez az arány csak 65% a nagyközségekben. Egy ilyen helyzetben a válaszadók teszik, amit tudnak: nagy arányban adnak telefonos segítséget, ha kell, fénymásolatokat juttatnak el a diákokhoz. A válaszok alapján a pedagógusok leginkább egymásra, a legkevésbé a fenntartóra számíthatnak. Közel felük azt mondta: nem kapták meg az átálláshoz szükséges segítséget.

 

A kutatásról

A hátrányos helyzetű gyerekek oktatási helyzetének javításán dolgozó három szervezet: a Rosa Parks Alapítvány, a Motiváció Egyesület és a Partners Hungary online kutatásban kérte egy kérdőív kitöltésére a pedagógusokat. A 425 válaszadó pedagógus kétharmada általános iskolában tanít, nagy többségük (83%) állami iskolában dolgozik, 10% egyházi és 7% alapítványi iskolában. Harmaduk községi iskolák pedagógusa volt az ország minden részéről. 44%-uk becsülte az általa tanított osztályokban a roma tanulók arányát 60%-nál magasabbra, a válaszadók közel fele tehát szegregálódó vagy szegregált iskolában dolgozik.

A kutatás legfontosabb eredményei:

  • Az adatok alapján minél nagyobb a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya, annál alacsonyabb a digitális oktatásban részt vevők aránya: míg a jó szociális helyzetű gyerekekkel jellemezhető iskolákban a diákok átlagosan 84%-a vesz részt az oktatásban online, a szegregált intézményekben a gyerekek egyharmada kiesik a digitális oktatásból. Míg Budapesten a válaszoló pedagógusok becslése szerint a diákok négy-ötöde részt vesz a digitális oktatásban, addig ez az arány a nagyközségekben csak 65%.
  • A kimaradás okai kapcsán a legtöbben a megfelelő infrastruktúra, számítógép, internetkapcsolat hiányát vagy szűkösségét jelölték meg. Minden ötödik tanár egzisztenciális okokat jelzett (a gyerekeknek is be kell kapcsolódniuk a megélhetés biztosításába, háztartási munkákba, kisebb gyerekek felügyeletébe).
  • A válaszok alapján a pedagógusok teszik, amit tudnak: nagy arányú a telefonos segítség, és ha kell, fénymásolatokat juttatnak el a diákokhoz. A kisközségek esetében a papír alapon eljuttatott tananyagra már a válaszadók 70%-a mondta, hogy „jellemző” vagy „kicsit jellemző”.
  • A roma/hátrányos helyzetű gyerekeket nagyobb arányban oktató pedagógusok többsége szerint az új tanrend új megközelítéseket is kíván: több, mint a felük egyáltalán nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „ugyanolyan elvárásokkal kell most is értékelniük a tanulók teljesítményét, mint korábban”, 70%-uk egyáltalán nem, vagy alig értett egyet azzal, hogy „órarend szerint kell haladni, és ennek megfelelő mennyiségű tanulnivalót kell a tanulóknak adni”.
  • Arra a kérdésre, hogy kitől kapott és kap konkrét segítséget a digitális tanításhoz a válaszadók a pedagógus kollégákat jelölték meg legnagyobb (68%), a fenntartót a legkisebb arányban (24%).

Közel felük (48%) úgy nyilatkozott: nem kapták meg az átálláshoz szükséges segítséget.

„Az első jelzések a digitális tanrend bevezetése után hamar megérkeztek az általunk fenntartott Láthatatlan Tanodához az átállási gondokról. Ezért jelenleg is folyik az országos helyzet felmérése egy, a tanodáknak kiküldött, és egy hamarosan roma közösségeknek kiküldendő kérdéssorral” – mondta el Kegye Adél, a Rosa Parks Alapítvány vezetője.

 

A teljes kutatás elérhető itt:

Szegregáció és digitális oktatás a koronavírus idején

 

Szó volt rólunk

Bővebb információért keressék Kende Ágnes kutatásvezetőt agnes.kende@gmail.com, vagy Bernáth Gábor kommunikációs munkatársat a bernath_g@yahoo.com-on illetve 70-451-8649-es számon.

    Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!