Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció teret és lehetőséget biztosít arra, hogy újra minőségi kapcsolódások jöhessenek létre a között a két ember között, akik egy párt alkotnak.

Mi is az a párkapcsolati mediáció?

Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok. Van, amikor idővel elvonulnak a felhők és kisüt a nap, azonban vannak olyan helyzetek, amelyek újra és újra visszaköszönnek, és nehéz velük mit kezdeni, azt érezhetjük: újra és újra ugyanazokat a köröket futjuk. A mediáció, konstruktív kommunikációs eszköztárával, abban segíti a feleket, hogy a “ki mit rontott el már megint” körök helyett arról lehessen beszélni, hogy kinek mire van szüksége ahhoz, hogy jobb legyen a kapcsolat, és ki mit tud tenni ezért. Figyelem, elfogadás, minőségi idő és előremutató együttműködés, közös tervek és közös építkezés.

A párkapcsolat mediáció folyamata

 1. Az érintettek külön-külön felhívják a mediátort telefonon, ahol röviden el tudják mesélni, mi az a helyzet, amiben segítséget kérnek. A mediátor kérdéseket tesz fel a felek közti kommunikáció és kapcsolati helyzet feltérképezésére, és részletes tájékoztatást ad a mediációs folyamatról.
 2. Amikor mindkét fél beszélt a mediátorral telefonon, megbeszélünk egy mindenki számára alkalmas időpontot, amikor személyesen is találkozhatunk.
 3. Az első ülés végén beszélünk arról, hogyan lenne érdemes folytatni. Egy mediációs ülés 2.5-3 óra, és egy teljes mediációs folyamat 1-6 ülésből áll. Bár már az első ülésen születnek részmegállapodások, a tapasztalat azt mutatja, hogy egy újfajta együttműködés kialakításához több idő kell, és jó, ha ehhez megvan az a biztonságos kommunikációs közeg és felkészült szakember, ahol ez megfelelő körülménye közt megtörténhet. Minden változás csak a megfelelő támogatással tud beépülni az életünkbe.
 4. Ha születik megállapodás, azt írásba foglaljuk.
 5. Ha véget ért a mediációs folyamat, akkor a mediátorok még felveszik a kapcsolatot a felekkel egy pár héttel a folyamat lezárulása után, hogy lássák, van-e még további támogatásra szükségük.

Mivel minden mediációs folyamat más, hiszen minden ember és minden kapcsolat különböző, ezért előre nem tudjuk megmondani, hogy hány ülés szükséges a kívánt változás eléréséhez. Egy biztos: ha a résztvevők valóban motiváltak, akkor nagyon nagy eséllyel születnek mindenki számára kedvező, közös megoldások.

Párterápia vagy mediáció?

 • A párterápiás folyamat során a szakember arra törekszik, hogy fényt derítsen a résztvevők érzéseinek, viselkedéseinek múltbeli mozgatórugóira, a szülők és nagyszülők által létrehozott családi mintázatok alapján, majd ezen információk alapján segít a feleknek abban, hogy új alapokra helyezzék az együttműködésüket a mindennapokban.
 • A mediációban a mediátor szerepe az, hogy a résztvevők jelenlegi igényeire, szükségleteire építve alakítsanak ki egy mindenki számára elfogadható együttműködést a mindennapokban, különös tekintettel a kommunikáció mintázatait újragondolva.
 • Bár a mediációnak lehetnek terápiás hatásai is, és a folyamat része lehet érzelmi katarzis is, azonban a mediáció célja elsődlegesen az, hogy a felek meg tudják fogalmazni saját igényeiket és szükségleteiket, és képessé váljanak a másik fél igényeinek meghallására, hogy kölcsönös megértésen alapuló megoldások jöhessenek létre. Kommunikációs eszközöket adunk ügyfeleink kezébe, amelyeket, ha saját helyzeteikben alkalmaznak, megtörhetik az addigi terméketlen viták köreit.

Miben különbözik a párkapcsolati mediáció a párkapcsolati tanácsadástól?

A mediáció folyamatában a mediátor nem ad tanácsot, nem foglal állást, nem áll egyik ügyfél pártjára sem, ugyanakkor mindkettejük pártján van: abban segít a klienseknek, hogy meg tudják fogalmazni szükségleteiket, illetve hogy meghallják a másik fél érdekeit, szükségleteit, és ezek alapján dolgozzanak ki saját megoldásokat, hiszen mindenki a saját életének a legjobb szakértője – ha megfelelő eszközöket kap hozzá.

 

Mit tehetek, ha én szeretnék eljönni mediációra, de a partnerem hallani sem akarnak róla?

Akkor is sokat tehet azért, hogy ne romoljon az önök közötti kommunikáció, ha a másik fél nem nyitott a párbeszédre. Konfliktus konzultációnk során, segítünk önnek megtalálni saját erőforrásait és a helyzethez igazított kommunikációs stratégiákat. Módszertani eszköztárunk a konstruktív kommunikációra épít. A konfliktus konzultáció után változási tervvel térhet vissza a hétköznapi közegébe, és ha igényli, akkor a változási folyamatban végigkísérjük, így több alkalommal is konzultálhat mediátor kollégánkkal.

A konzultáció eredményeképpen Ön:

 • Meglátja a saját mozgásterét az adott ügyben, így tudatosabban képes kezelni a helyzetet
 • Megtanulja felismerni a konfliktus aktuális fázisait és ezekhez igazíthatja megoldásait
 • Csökkentheti az önre nehezedő stresszt, mert kívülről több aspektusát látja a dolognak
 • Jártasságot és gyakorlatot szerezhet a konstruktív kommunikáció eszköztárában, ezzel nő a személyes hatékonysága, hiszen más helyzetekre is adaptálható eszközöket kaphat
 • Nincs egyedül, miközben a megoldásokat keresi, és a szakszerű támogatással következetesebben tud változásokat végig vinni a fontos helyzetekben.

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!