Gyermekközpontú Oktatásfejlesztés Marcaltőn

2009 júniusa óta dolgozunk a Marcaltői Kmety György Evanélikus Általános Iskolában és Óvodában. A Lépésről Lépére program bevezetésével és támogatásával az intézmény célja, egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése, amelynek középpontjában a gyermek áll; annak az elvnek az érvényesítése, hogy „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség”.

A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy úgy erősítsék a gyerekeket, tanulási kedvüket, az osztályközösséget, hogy minden egyes gyerekben megkeressék az értéket.

Céljuk, hogy az óvodában és az iskolában segítsen őszinte, elfogadó légkört kialakítani, olyan szervezeti kereteket, feltételeket biztosítani, és ennek érdekében olyan pedagógiai rendszert teremteni, amelyben fel lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy

 • egy demokratikus társadalom aktív, alkotó tagjává váljanak, felismerjék és megbecsüljék az ebben rejlő értékeket;
 • már iskolai életük során, tanulóként döntéseket hozhassanak és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást;
 • szociális, érzelmi készségeik alakításával képessé váljanak az egymás iránti nyitottságra, pozitív emberi és közösségi kapcsolatok kialakítására;
 • nyitottak legyenek a világra, a világ komplexitásának felismerésére, kérdések, problémák felvetésére, megoldások keresésére;
 • önálló, tevékeny magatartásra, önálló vélemény kialakítására, s a csoportra, intézményre jellemző nyílt, őszinte kommunikációs légkörben képesek legyenek annak kifejtésére
 • természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás

 

Mi történik a fejlesztés során?

A programban a intézmény összes pedagógusa részt vesz összesen 20 fő, akik a Lépésről Lépésre módszertan megismerésével valósítják meg a program elemeinek adaptálását.

2020 május végéig megismerkednek a Lépésről lépésre programmal, a kooperatív tanulás bevezetéséhez szükséges ismeretek szereznek, differenciált tanítás alapjait átadó képzésen vesznek részt, valamint a program beépülését egy erős mentorálás kíséri, amit Zágon Mari valósít meg az intézményben.

A képzésen a pedagógusok elsajátítják, hogyan teremthetnek a gyermekeknek olyan környezetet, amely

 • inspirálja őket, ahol aktívan tevékenykednek, megélik, megtanulják, megtapasztalják a világot,
 • ahol megélhetik, hogy „fontos vagyok, számít az ötletem a véleményem”
 • megtapasztalhatják a csapathoz tartozás érzését és gyakorolhatják a csapat-munkát….
 • ahol kipróbálhatják magukat …„én is képes vagyok rá…” „meg tudom csinálni”, és „ha nem sikerült, újra próbálhatom”

A képzés a pedagógusok erősségeire épít, és a saját mindennapi helyzeteikhez kapnak támogatást, szakmai megoldási lehetőségeket.

A projekt összköltsége 2 516 000 forint, melyet az Evangélikus Egyház támogat.

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!