REC: Reflexió, Együttműködés, Csoportos támogatás

Az együttműködésen alapuló reflektív tanítási gyakorlat megerősítése a 0-10 éves korú gyerekekkel foglalkozó pedagógusok körében

ENGLISH BELOW

Miről szól a REC projekt?

 • Ebben a nemzetközi projektben, amelyet az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozott, csoportos reflektív módszereket vezettünk be Belgiumban, Horvátországban, Magyarországon és Szlovéniában, összesen tíz nevelési-oktatási intézményben, 2020-2023 között. A projekt a 0-10 éves gyermekekkel dolgozó pedagógusok és egyéb intézményi szakemberek támogatását célozta.
 • Magyarországon 3 óvoda vett részt a programban: a II. Napsugár Óvoda (Budapest, Grassalkovich út 297, 1239), valamint a Pitypang Óvoda (Budapest, Kondor Béla sétány. 12, 1188), Habakukk Alapítványi Óvoda (Budapest, Felvinci út 37., 1022)
 • Bár a reflexió kulcsfontosságú pedagógus-kompetencia, a tanítói-nevelői munka során maximum egyedül, írásban történik. A reflexió ritkán történik meg együttműködő és személyre szabott – nemhogy örömteli – folyamatok segítségével.
 • A motiváló, együttműködő, kreatív módszerekkel történő reflexió viszont megkönnyíti a pedagógusok mindennapi munkáját, valamint az oktatás-nevelés minőségének javulását.
 • A strukturált, csoportos reflektív módszerek támogatást nyújtanak, megerősítik a szakmaiságot és növelik a pedagógusok összetartozás-érzését és megbecsültség-érzését.

 

Mi történt a REC projektben? 

 • A folyamat elején négyféle reflexiós módszerrel ismerkedhettek meg a résztvevő óvodák és iskolák 2021 júniusában, majd közösségi tervezés segítségével kiválasztották a csapatnak leginkább megfelelő módszert, módszereket.
 • Célunk volt, hogy támogassuk az intézmények pedagógusait abban, hogy mindennapi munkájuk során megtalálják a saját útjukat minden gyermekhez, így támogatva fejlődésüket.
 • Ennek érdekében 2021 októberétől 2023 áprilisáig havi egy csoportos reflexiós alkalmon vehettek részt az intézmény dolgozói amely abban segített, hogy kicsit távolabbról pillanthassanak rá saját gyakorlatukra, ötleteket, bátorítást, elismerést kapjanak. A strukturált, kreatív módszerek és a csoport ereje adja azt a támogatást, amitől azt érezhetik: nincsenek egyedül a nehéz helyzetekkel.
 • További célunk volt, hogy a program végére fenntarthatóan működő, rendszeres reflexiós csoportok alakuljanak ki az óvodákban, hogy alacsonyabb stressz-szinttel tudjanak megküzdeni a gyerekekkel kapcsolatos és a rendszerszintű kihívásokkal is.
 • A két óvodából egy-egy pedagógus lehetőséget kapott arra, 2023 májusában ellátogasson belga óvodákba és iskolákba, ahol a reflektív gyakorlatok már integráns részét képezik a pedagógusok életének.
 • A hazai és nemzetközi tapasztalatokból gyakorlati kézikönyv készült, hogy a programban nem részt vevő intézmények is utat találjanak a hozzájuk leginkább passzoló reflektív módszerekhez. REC kézikönyv egy kattintással letölthető! 
 • Hatásjelentést készítettünk szakpolitikai ajánlásokkal az oktatással kapcsolatos szakemberek számára, hogy felhívjuk a döntéshozók, a tanárképző intézetek és más, az oktatással kapcsolatos szakmai szervezetek figyelmét a csoportos reflexiós módszerek fontosságára. A REC szakpolitikai ajánlások  és a REC hatásjelentés letölthetők!
 • A partnerségben megtanultunk 3 reflexiós módszert illetve a Most Significant Change értékelési módszertant , amellyel azt  mértük meg, mi a legjelentősebb változás, amit a reflexiós folyamatok hoznak az óvodák-iskolák életébe. Ennek érdekében történeteket gyűjtöttünk a programban résztvevőktől, hogy meséljenek arról, milyen változásokat tapasztaltak. A módszer érdekessége, hogy nem csak a pozitív változást mérjük, hiszen kíváncsiak voltunk, mit lehetne javítani a folyamaton. Ennek érdekében kétszer interjúztunk a résztvevő pedagógusokkal, dajkákkal és vezetőkkel: a program közepén és a végén. A történetek a hatásjelentésben olvashatók

 

Kik voltak a REC program partnerei?

A REC projekt konzorcium öt szakmai intézményből állt, akik több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködés és a pedagógus-továbbképzés terén.

 • A Partners Hungary Alapítvány 1995 óta dolgozik azon, hogy elősegítse az egyének és közösségek közötti együttműködést és párbeszédet. Módszereink a bevonódáson, közös döntéseken és megállapodásokon alapulnak, amelyek sikeres, állandó és fenntartható megoldásokat hoznak. Szakterületünk a roma integráció, a konfliktuskezelés és az oktatás. Képzési programokat dolgozunk ki és valósítunk meg az oktatás területén, különös tekintettel a befogadásra és a párbeszédre, többek között a Step by Step programra.
 • A VBJK, a korai évek innovációs központja (Belgium) egy önálló civil szervezet, amelyet 1986-ban alapítottak, és amelyet a belga szövetségi kormány kutatási központként ismer el. A VBJK a Kind en Gezin, a belga flamand közösség kisgyermekeinek és szüleiknek nyújtott szolgáltatásokért felelős kormányzati szervezet hivatalos partnere, szorosan együttműködve a Genti Egyetem Szociális Jóléti Tanulmányok Tanszékével.
 • Az Artevelde Alkalmazott Tudományok Egyetem (Belgium) jelenleg 15.000 hallgatónak nyújt tanulmányi programokat az alábbi területen: az üzlet és menedzsment; kommunikáció és médiatervezés; oktatás; emberek és társadalom; valamint egészségügy és gondozás. Az oktatás, a kutatás és a fejlesztés progresszív szakértői központja vagyunk. A nemzetközi szellemiség a szervezet egészében megtalálható, és tükröződik a struktúrákban és a politikákban.
 • Az Open Academy Step by Step (Horvátország) küldetése az innovatív és minőségi oktatási gyakorlatok támogatása, támogatása, a gyermekek és a fiatalok jólétének, fejlődésének és tanulásának biztosítása érdekében. Küldetésünk teljesítése érdekében partnerségeket alakítunk ki, főleg óvodákkal és általános iskolákkal, és elősegítjük a szakemberek hálózatépítését. Szervezetünk 10 éve nyújt rendszeres támogatást az oktatási szakembereknek különféle reflektív gyakorlatokon keresztül.
 • A Pedagoski Institut (Szlovénia) a kora gyermekkori szakemberek szakmai támogatásában dolgozik: abban segíti őket, hogy reflektív gyakorlókká váljanak, emellett intézményvezetőkkel dolgozik azon, hogy támogató rendszereket dolgozzanak ki az intézmények szakemberei számára. Szervezetünk a Lépésről Lépésre módszertan szlovén koordinátora. Szakmai hálózatunkban óvodai-iskolai szakembereket támogatunk szakmai tanulási közösségek létrehozásában és szakmai portfólióik bővítésében.

 

REC: Reflection, education and care

Strengthening collaborative and reflective teaching practice – Increasing Quality Services in ECEC

What was the REC Project about?

 • Although reflection is a key competence for educators, teachers are usually expected to reflect on their practice on their own, filling out documents. Reflection is rarely developed with the help of collaborative and personalised – let alone joyful – processes.

 • However, when reflection is done with meaningful, motivating and collaborative methods, it facilitates true learning and a shift in the quality of education and care.

 • Such reflective methods promote systematic and positive support for professional learning within every school and increases teachers’ sense of belonging and appreciation.

What activities were carried out in the REC project?

 • Collaborative reflective methods were introduced in 10 ECEC services/primary schools in Belgium, Croatia, Hungary and Slovenia for practitioners/teachers working with children aged 0-10 – including your school. Our aim was to support educators to find their own path to each child to support their development.

 • We were raising awareness on the importance of collaborative reflection part of the continuous professional development path for teachers/practitioners, tailored to the staff’s needs. Our initiative offered methods for building resilient practitioners’ communities from a professional and personal points of view so they could face systemic challenges on a lower level of stress, leading to more successful cooperation among colleagues and with families.

  • A practical guidebook was written and made widely available on how to choose the reflective methods that suit the specific ECEC institution/school. REC handbook English

  • An impact report with policy recommendations was written for professionals related to education to raise awareness with policy makers, teacher training institutes and other education-related professional organisations. REC impact report

  • REC policy recommendations

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!