fbpx

REC: Reflexió, Együttműködés, Csoportos támogatás

Az együttműködésen alapuló reflektív tanítási gyakorlat megerősítése a 0-10 éves korú gyerekekkel foglalkozó pedagógusok körében

Miről szól a REC projekt?

 • Ebben a nemzetközi projektben, amelyet az Európai Unió Erasmus+ programja finanszíroz, csoportos reflektív módszereket vezetünk be Belgiumban, Horvátországban, Magyarországon és Szlovéniában, összesen tíz nevelési-oktatási intézményben. A projekt a 0-10 éves gyermekekkel dolgozó pedagógusok és egyéb intézményi szakembereket célozza.
 • Magyarországon két óvoda vesz részt a programban: a II. Napsugár Óvoda (Budapest, Grassalkovich út 297, 1239), valamint a Pitypang Óvoda (Budapest, Kondor Béla sétány. 12, 1188).
 • Bár a reflexió kulcsfontosságú pedagógus-kompetencia, a tanítói-nevelői munka során maximum egyedül, írásban történik. A reflexió ritkán történik meg együttműködő és személyre szabott – nemhogy örömteli – folyamatok segítségével.
 • A motiváló, együttműködő, kreatív módszerekkel történő reflexió viszont megkönnyíti a pedagógusok mindennapi munkáját, valamint az oktatás-nevelés minőségének javulását.
 • A strukturált, csoportos reflektív módszerek támogatást nyújtanak, megerősítik a szakmaiságot és növelik a pedagógusok összetartozás-érzését és megbecsültség-érzését.

 

Mi történik a REC projektben? 

 • A folyamat elején négyféle reflexiós módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevő óvodák és iskolák 2021 júniusában, majd közösségi tervezés segítségével kiválasztjuk a csapatodnak leginkább megfelelő módszert.
 • Célunk, hogy támogassuk az intézmények pedagógusait abban, hogy mindennapi munkájuk során megtalálják a saját újtukat minden gyermekhez, így támogatva fejlődésüket.
 • Ennek érdekében 2021 októberétől 2023 áprilisáig havi egy csoportos reflexiós alkalmon vehetnek részt az intézmény dolgozói amely abban segít, hogy kicsit távolabbról pillanthassanak rá saját gyakorlatukra, ötleteket, bátorítást, elismerést kapjanak. A strukturált, kreatív módszerek és a csoport ereje adja azt a támogatást, amitől azt érezhetik: nincsenek egyedül a nehéz helyzetekkel.
 • További célunk, hogy a program végére fenntarthatóan működő, rendszeres reflexiós csoportok alakuljanak ki az óvodákban, hogy alacsonyabb stressz-szinttel tudjanak megküzdeni a gyerekekkel kapcsolatos és a rendszerszintű kihívásokkal is.
 • A két óvodából egy-egy pedagógus lehetőséget kap arra, 2023 májusában ellátogasson belga óvodákba és iskolákba, ahol a reflektív gyakorlatok már integráns részét képezik a pedagógusok életének.
 • A hazai és nemzetközi tapasztalatokból gyakorlati kézikönyv készül, hogy a programban nem részt vevő intézmények is utat találjanak a hozzájuk leginkább passzoló reflektív módszerekhez.
 • Hatásjelentést készítünk szakpolitikai ajánlásokkal az oktatással kapcsolatos szakemberek számára, hogy felhívjuk a döntéshozók, a tanárképző intézetek és más, az oktatással kapcsolatos szakmai szervezetek figyelmét a csoportos reflexiós módszerek fontosságára.
 • A pertnerségben megtanulunk 3 reflexiós módszertm illetve Most Significant Change értékelési módszertant sajátítják el a partnerek, amellyel azt fogjuk megmérni, mi a legjelentősebb változás, amit a reflexiós folyamatok hoznak az óvodák-iskolák életébe. Ennek érdekében történeteket gyűjtünk a programban résztvevőktől, hogy meséljenek arról, milyen változásokat tapasztalnak. A módszer érdekessége, hogy nem csak a pozitív változást mérjük, hiszen kíváncsiak vagyunk, mit lehetne javítani a folyamaton. Ennek érdekében kétszer interjúzunk a résztvevő pedagógusokkal, dajkákkal és vezetőkkel: a program közepén és a végén.

 

Kik a REC program partnerei?

A REC projekt konzorcium öt szakmai intézményből áll, akik több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködés és a pedagógus-továbbképzés terén.

 • A Partners Hungary Alapítvány 1995 óta dolgozik azon, hogy elősegítse az egyének és közösségek közötti együttműködést és párbeszédet. Módszereink a bevonódáson, közös döntéseken és megállapodásokon alapulnak, amelyek sikeres, állandó és fenntartható megoldásokat hoznak. Szakterületünk a roma integráció, a konfliktuskezelés és az oktatás. Képzési programokat dolgozunk ki és valósítunk meg az oktatás területén, különös tekintettel a befogadásra és a párbeszédre, többek között a Step by Step programra.
 • A VBJK, a korai évek innovációs központja (Belgium) egy önálló civil szervezet, amelyet 1986-ban alapítottak, és amelyet a belga szövetségi kormány kutatási központként ismer el. A VBJK a Kind en Gezin, a belga flamand közösség kisgyermekeinek és szüleiknek nyújtott szolgáltatásokért felelős kormányzati szervezet hivatalos partnere, szorosan együttműködve a Genti Egyetem Szociális Jóléti Tanulmányok Tanszékével.
 • Az Artevelde Alkalmazott Tudományok Egyetem (Belgium) jelenleg 15.000 hallgatónak nyújt tanulmányi programokat az alábbi területen: az üzlet és menedzsment; kommunikáció és médiatervezés; oktatás; emberek és társadalom; valamint egészségügy és gondozás. Az oktatás, a kutatás és a fejlesztés progresszív szakértői központja vagyunk. A nemzetközi szellemiség a szervezet egészében megtalálható, és tükröződik a struktúrákban és a politikákban.
 • Az Open Academy Step by Step (Horvátország) küldetése az innovatív és minőségi oktatási gyakorlatok támogatása, támogatása, a gyermekek és a fiatalok jólétének, fejlődésének és tanulásának biztosítása érdekében. Küldetésünk teljesítése érdekében partnerségeket alakítunk ki, főleg óvodákkal és általános iskolákkal, és elősegítjük a szakemberek hálózatépítését. Szervezetünk 10 éve nyújt rendszeres támogatást az oktatási szakembereknek különféle reflektív gyakorlatokon keresztül.
 • A Pedagoski Institut (Szlovénia) a kora gyermekkori szakemberek szakmai támogatásában dolgozik: abban segíti őket, hogy reflektív gyakorlókká váljanak, emellett intézményvezetőkkel dolgozik azon, hogy támogató rendszereket dolgozzanak ki az intézmények szakemberei számára. Szervezetünk a Lépésről Lépésre módszertan szlovén koordinátora. Szakmai hálózatunkban óvodai-iskolai szakembereket támogatunk szakmai tanulási közösségek létrehozásában és szakmai portfólióik bővítésében.

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!