Konfliktuskezelési technikák iskolában

Hatékony iskolai konfliktuskezelés – hogyan? Mediációs és resztoratív gyakorlatok képzéseink korszerű eszközöket adnak a pedagógusok kezébe, legyen szó diák-diák, szülő-pedagógus vagy pedagógusok közötti nézeteltérésekről.

1. Mediáció az iskolában

Akkreditált képzés, elszámolható a pedagógus továbbképzési rendszerben, 64 óra – 64 pont!

Az iskolákban és a családi életterekben is érezhetjük, hogy az érdekütközések egyre többféle konfliktust hoznak felszínre, és nagyon nehéz az érintetteket párbeszédre bírni. Minden oldalnak igaza lehet a saját nézőpontjából, ám sokszor hiányoznak olyan módszerek, amelyek használatával kialakulhat az a platform, ahol olyan megállapodások születhetnek, amelyekben az érintettek kölcsönösen egymást támogatják. Konstruktív kommunikációs minták és konfliktuskezelési eszközök híján,  az egyéni és az intézményi kapcsolatok megterhelődnek. Ezen segíthet a pedagógusok mellett az óvodai és iskolai szociális támogató munkában végzett mediáció és resztoratív gyakorlatok módszertana.

Hogyan előzhetjük meg és kezelhetjük az iskolai konfliktusokat?

Iskolai helyzetekre szabott mediációs képzésünk abban segíti a pedagógusokat, hogy az iskolai szereplők között kialakuló konfliktusokat korai szakaszban felismerhesse, és eszközöket kaphasson kezelésükhöz. A mediáció régóta húzódó konfliktusok esetén is hatékony, változatos eszközöket biztosat a vitarendezéshez, szülőkkel, diákokkal és kollégákkal. A mediációs képzést pedig kiválóan kiegészítik a resztoratív gyakorlatok képzés, amely nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, és amely módszer segítségével hatékonyan kezelhetők az iskolai zaklatásos esetek is.

Az iskolai mediációs képzés felépítése

A Partners Hungary Alapítványnál modul rendszerű, a pedagógus és a szociális továbbképzési rendszerben akkreditált programot dolgoztunk ki a mediáció iránt érdeklődők pedagógus és szociális szakemberek számára.

 1. modul: 3 nap/ 30 óra, 30 kreditpont. Alapképzés, mely sok gyakorlaton, saját élményen keresztül, a csoportra szabottan, a konfliktusok természetével, a mediáció folyamatával, az iskolai életbe való illeszthetőségével ismerteti meg az érdeklődőket.
  Igény esetén folytatható a képzés.
 2. modul: 3 nap/ 30 óra, 30 kreditpont. A résztvevők saját tapasztalataikat is felhasználva újabb mediációs módszereket, technikákat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak, tovább mélyíthetik gyakorlati tudásukat a módszer használata terén, az iskolában előforduló konfliktusokra fókuszálva.
 3. modul – esetmegbeszélő csoport. Időtartama:  4 óra, 4 kreditpont.

 

Milyen témákat dolgozunk fel az iskolai mediációs képzés során?

 • A konfliktusok folyamata, okai, szakaszai, jellemzői, típusai, lehetséges megközelítési módjai, valósi iskolai példákkal
 • Egyéni konfliktusmegoldó stratégiák – önismeret
 • Konfliktuskezelési eszközök a mediáció eszköztárából, iskolai helyzetekre adaptálva
 • Kérdezéstechnika elmélete és gyakorlata
 • Haladó mediációs technikák nehéz ügyfelekkel
 • Alternatív vitarendezési eszközök a házirendben, avagy hogyan indulhat el valódi változás az iskolán belül?

Szeretnék részt venni a képzésen, mit kell tennem? Írjon nekünk a kepzes@partnershungary.hu e-mail címre!

 

2. Kortás mediátor képzés 12-18 éves diákok számára

Hogyan működik a kortárs mediáció?

A kortársak szerepe kiemelkedően hangsúlyos a tizenéves korosztály körében, elsődlegesen egymással osztják meg problémáikat, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy eszközt kapjanak a konfliktusaik kezeléséhez. A mediáció eszköztárát már diákok is használhatják egymás közt.
Fiatalokról lévén szó – nem reális elvárás, hogy önállóan mediáljanak konfliktushelyzetben, hiszen ezek a helyzetek rendkívül összetettek. Előfordulhat például, hogy agresszióba, bántalmazásba torkollik egy konfliktus, illetve hogy online felületre kerülnek ki bizonyos részletei, ami fölött nagyon könnyű kontrollt veszteni. Kortárs mediátor képzésünket pedagógusoknak szóló mediátor képzésünkkel együtt ajánljuk, hogy tanárok és diákok összehangoltan léphessenek fel az iskolai konfliktusok kezelése során.

A kortárs mediátorok szerepe

 • Konfliktus észlelése esetén használják a mediációs eszközöket a vitában álló felekkel.
 • Jelezzék a pedagógusnak, hogy felnőtt segítségre van szükség a konfliktus rendezése érdekében.
 • Pedagógus-mediátorral közösen vezethetnek mediációs üléseket, pedagógus-diák konfliktus esetén.

 

Kik lehetnek kortárs mediátorok?

Ha egy iskola elkötelezi magát a konfliktusok békés rendezése mellett, érdemes a pedagógusoknak és a diákoknak is képzést kapniuk mediációból, illetve resztoratív gyakorlatokból. Azok a 12 év feletti diákok vonhatók be jól egy mediációs képzésbe, akik:

 • érdeklődőek és motiváltak,
 • releváns tanórán kívüli tapasztalattal rendelkeznek, például kortárs segítés előnyt jelent,
 • jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek,
 • szívesen dolgoznak csapatban, társas helyzetekben aktívak,
 • érdemes a 9-10-es évfolyam bevonása, hogy minél tovább fennmaradjon a módszer az iskolában.

 

Hány napos a kortárs mediátor képzés?

6 napos képzésünkön interaktív, a diákokra szabott gyakorlatokkal dolgoztunk, a részvételt, a bevonódást erősítve. Fontos, hogy pedagógusok is kapjanak mediációs képzést, lehetőleg többen egy tantestületből, hiszen így biztosítható, hogy a módszer valóban beépül a mindennapokba, illetve hogy a diákok nem maradnak egyedül a nehéz helyzetekkel. A kortárs mediációs képzést egy olyan közös foglalkozással célszerű zárni, amelyen a pedagógus-mediátorok is részt vesznek, hogy együtt dolgozzuk ki a mediáció beépülését az iskola életébe.

Hogyan működhet a mediáció az iskolában?

Ahhoz, hogy a mediáció beépüljön az iskola életébe, illetve hogy a pedagógus-mediátorok és diák-mediátorok sikeresen tudjanak együttműködni, folyamatos együttműködésre van szükség, illetve olyan iskolai lehetőségekre, ahol minél többször lehet beszélni a konfliktuskezelés fontosságáról. Kiemelt szerepe lehet a módszer terjesztésében a diákönkormányzatnak. A pedagógusok körében érdemes a vezetői értekezleten, illetve a tantestületben beszélni a mediáció előnyeiről. Jó, ha készülnek plakátok a mediátorok fényképével és nevével, és kifüggesztik például a csengetési rend mellé a faliújságra. Az is fontos, hogy lehessen anonim módon segítséget kérni, például a folyosóra kihelyezett dobozban, írásban jelezni az észlelt konfliktust.

A mediációs ülésekre praktikus, ha lehetőleg tanítási időn kívül, esetleg hetedik-nyolcadik órában kerülhet sor, ha a pedagógus éppen nem helyettesít, a diák pedig nem ír dolgozatot, hogy minél kevesebb hiányzást-átszervezést jelentsen a mediáció. 

 

3. Resztoratív gyakorlatok képzés

 

Olvasson a képzésről bővebben ITT!

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!