Ajánlott irodalom

Komplex ajánlott irodalom lista, a konfliktuskezelés különféle aspektusaival és színtereivel: válás, pszichológia, kommunikáció, oktatási intézmények – végzett mediátoroknak és a konfliktuskezelés iránt érdeklődőknek

Általános mediációs szakirodalom

 • Barcy, M., Szamos, E. (2002) „Mediare necesse est” A mediáció társadalmi alkalmazása. Animula, Budapest.
 • Lovas Zsuzsa – Herczog Mária (1999) Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés Múzsák Kiadó
 • Eörsi Mátyás – Ábrahám Zita: Pereskedni rossz. Minerva, é.n. Szerk.: Dr. Eörsi M., Dr. Ábrahám Z,

Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés,Minerva Kiadó

 • Decastello Alice, Mediáció az egészségügyben HVG Orac kiadó Budapest.
 • Kohlrieser George Túszok a tárgyalóasztalnál. Konfliktuskezelés mesterfokon, Háttér Kiadó 2007
 • Bártfai Judit dr., Molnár Gábor dr., Dósa Ágnes dr., Barinkai Zsuzsanna dr., Gulyás Kálmán dr.,

Herczog Mária dr., Horváth Éva dr., Kutacs Mária dr., Lovas Zsuzsanna A mediáció. A közvetítői tevékenység– bővített kiadás – HVG ORAC

 • Dr. Görgényi Ilona, Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben HVG Orac kiadó Budapest.

 

Válással, családi ügyekkel kapcsolatos, vonatkozó könyvek:

 • Dr. Kardos, F. (2011) Gyermekközpontú közvetítés. Kapcsolatügyeleti mediáció. Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság, Budapest.
 • Együtt vagy külön. Maradjunk együtt vagy váljunk el? Barinkai Zsuzsanna, Herczog Mária Lovas Zsuzsanna, Neményi Eszter, Rónaszéki Katalin, Complex 2002.
 • Bancroft, L., Silverman, J. G., Ritchie, D. (2013) Lehet-e jó apa a bántalmazó? A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra. Háttér, Budapest.
 • A gyermek helye a válási mediációban

 

Pszichológiai vonatkozású könyvek:

 • Strasser, F., Randolph, P. (2005) Mediácó. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai.

Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest.

 • Gordon, T., Burch, N.  (2001) Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el. Gordon Könyvek, Budapest.

 

 

Kommunikációelmélet:

 • E. A. Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. 2001/2003. L’Harmattan. 5., 8., 11. fejezet.
 • A.. Reboul-J. Moeschler: A társalgás cselei. Osiris, 2000.
 • Bolton, R. A kommunikáció művészete (részlet),

In: Neményiné Dr. Gyimesi Ilona (szerk.): Kommunikációelmélet. Budapest, Perfekt, 2008..

 • Rosenberg, M. B. (2001) A szavak ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció.

Agykontroll Kft, Budapest.

 

Iskolai vonatkozású könyvek:

 • Lisa Delpit (2007): Mások gyermekei. Hivatalos kultúra és kisebbségi tanuló. Educatio, Budapest.
 • Szekszárdi Júlia (2008): Új utak és módok – Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához

Dinasztia Kiadó, Budapest.

 • Mészáros Aranka (1997): Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
 • Ranschburg Jenő (2001): A családok anyagi helyzetének hatása a gyermekek magatartászavarainak
 • kialakulására. Fejlesztő Pedagógia. 6. sz.
 • Sallai Éva (1996): Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.
 • Sallai Éva (2005): Integrációs pedagógiai helyzetgyakorlatok. Módszerek a hátrányos helyzetű
 • tanulók iskolai sikerességének segítésére. Educatio, Budapest.
 • Sallai Éva (szerk., 2008): Kapcsolaterősítő élmények az iskolában. Educatio, Budapest.
 • Sallai Éva (szerk., 2008):

           Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés

            és a gyermek fejlődésének összefüggései. Educatio, Budapest.

 • Szitó Imre (2003): Kommunikáció az iskolában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Tahar Ben Jelloun (2003): A rasszizmus, ahogy a lányomnak elmagyaráztam. Ulpius-ház
 • Könyvkiadó, Budapest
 • Thomas L. Good – Jere E. Brophy (2008): Nyissunk be a tanterembe I–III. Educatio, Budapest.
 • 2Veczkó József (1990): A szociokulturális ártalmak, a gyermek- és ifjúkori személyiségzavarok
 • összefüggései. In: A gyermekvédelem pedagógiai és pszichológiai alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Vörös Anna (2004): Osztálytermi kommunikáció, tanár–diák interakciók. In: N. Kollár Katalin
 • és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Rólunk

A Partners Hungary Mediációs Központot a Partners Hungary Alapítvány hozta létre, mely 1994 óta működő, független civil szervezet.Az alapítvány küldetése az együttműködés kultúrájának megteremtése és terjesztése, a konfliktusok megelőzése és kezelése, valamint az alternatív konfliktuskezelési módszerek megismertetése. Ehhez járul hozzá mediációs központunk.

Alapítványunk a Partners for Democratic Change International, az ISSA tagja, és az Országos Mediációs Egyesület alapító tagja.

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!