A koragyermekkori szakemberek erősítése és szakmai támogatása

A projekt fő célja az innovatív módszerek elsajátítása a kisgyermekkori nevelésben, az óvodapedagógusok és a szülők együttműködésének javítása, valamint a résztvevő partnerek közötti tapasztalatcsere elősegítése.

Miről szól a projekt?

Erasmus + projektünkben partnerségünk arra törekszik, hogy erősítse a szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek folyamatos szakmai fejlődésének támogatását azzal, hogy képzést biztosít számukra több olyan módszertan kapcsán, amelyet a mindennapi munkájuk során használhatnak. 

 

Projekt partnerek

  • Škola dokorán – Wide Open School n.o. egy szlovák  nonprofit szervezet, amely a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok közösségfejlesztésével és élethosszig tartó tanulásával foglalkozik, különös tekintettel azokra a hátrányos helyzetű  kisgyermekes családokra, akik helyi, országos és nemzetközi szinten is aktívak
  • CIAPE – CENTRO ITALIANO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE egy olasz non-profit kulturális egyesület, amely az innovatív oktatási módszertanokat terjeszti Európában. Az eddig sikeresen lebonyolított több mint 100 európai projekttel a CIAPE több mint 300 partnerből álló hálózatra támaszkodik Európa-szerte. 2018-ban a CIAPE egy vadonatúj co-working teret indított Rómában, a „The Apartment”-et, amely kisgyermekkori szolgáltatásokat kínál munkatársai és a nagyközönség számára, azzal a céllal, hogy a gyermekek születésüktől fogva a játékon keresztül erősítsék a szociális készségeket. asszertivitás és empátia terén,  a skandináv modell szerint.
  • Partners Hungary Alapítvány, azaz mi. Célunk, hogy hozzájáruljunk egy multikulturális, toleráns, környezetével és természetével harmóniában élő társadalom kialakulásához járul hozzá, amely képes integrálni a különböző kultúrák értékeit egyéni és társadalmi szinten egyaránt.
  • A Pomoc Deci egy szerb civil, non-profit szervezet, amely a 0-18 éves kor közötti gyermekek és szüleik minőségi ellátását és oktatását támogatja.

 

A projekt várható eredményei

Beszámoló a nemzeti ECD-politikákról a partnerországokban

A beszámoló hangsúlyozza a formális és nem formális szolgáltatások ingyenes, magas színvonalú és inkluzív koragyermekkori nevelésének és gondozásának fontosságát. Hangsúlyozza, hogy meg kell ragadni és támogatni kell a családtagok szerepét abban, hogy tanulási lehetőségeket teremtsenek gyermekeik és saját maguk számára. A partnerországokban az ECEC helyzetének feltérképezése iránti fokozott érdeklődés miatt számos kortárs nemzetközi tanulmány és jelentés készült a kisgyermekek oktatásáról. Mindazonáltal még mindig hiányzik egy átfogó, friss jelentés a partnerországok nemzeti ECD (kora gyermekkori) politikáiról. E jelentés célja, hogy kitöltse a hiányt hiteles és megalapozott kutatásokkal, valamint az azt követő ajánlásokkal a társadalmi befogadásért és az inkluzív oktatási politikákért felelős hatóságok számára a kisgyermekek és családjaik tekintetében. A tanulmány a koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatásokra összpontosít, feltérképezve a jelenlegi helyzetet, hogy iránymutatást adjon a térség jövőbeli fejlesztéseihez. A jelentés kontextuális leírást és elemzést kínál a partnerországokban a 0–3 éves csecsemőkre és kisgyermekekre, valamint a 3–6/7 éves óvodai gyermekekre vonatkozó politikák és keretrendelkezések kontextusában. Megvizsgálja a korai gondozási és oktatási szolgáltatások hozzáférésének, megfizethetőségének és minőségének kérdéseit; a végrehajtott intézkedések fenntarthatósága; valamint a családok szerepét és a tágabb közösségek bevonásának lehetőségét.

A SZAKMAI ANYAG INGYENES LETÖLTHETŐ INNEN: Szakpolitikai jelentés ECD

 

Eszköztár szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermekekkel és szüleikkel dolgozó szakemberek számára

Ez az eszköztár a gyakorló szakemberek képzésére használható,  mely hozzásegíti őket abban, hogy jobban képzett szakemberré váljanak. Ez az anyag olyan pedagógiai célokon, értékeken és megközelítéseken alapul, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek holisztikus módon használják képességeiket. Ez a projekteredmény két fő részből áll: 1.) Parenting with confidence (Magabiztos szülőnek lenni) 2.) Home visiting program (Otthonlátogatási program) Célcsoportok: Kora gyermekkori szakemberek és segítő szakemberek, Általános iskolai tanárok, Óvodapedagógusok, Ped. asszisztensek, Szociális területen dolgozók, Területi egészségügyi asszisztensek, Szociális munkások, Közösségi szociális munkások, Toy library munkatársai, Helyi önkormányzati képviselők, Civil szervezetek képviselői, Közösségi nem formális vezetők, Egyéb helyi érintettek. Végső célcsoport: Szülők és kisgyermekek (különösen a társadalmilag és kulturálisan hátrányos környezetből származók). 

Az eszköztár témái:

  1.  PARENTING WITH CONFIDENCE (Magabiztos szülőnek lenni)
  2. HOME VISITING PROGRAM – TÁRSADALMI IGAZSÁGÜGYRE NEVELÉS (Otthonlátogatási program) 

A SZAKMAI ANYAG INGYENES LETÖLTHETŐ INNEN: Munka hátrányos helyzetű szülőkkel és gyerekekkel

A sokszínűség tisztelete (eszköztár)

Ennek az eszköztárnak az a célja, hogy felélénkítse a befogadás és a demokrácia értékeinek témáját az osztálytermekben, az iskolákban és az óvodákban. Tájékoztatást nyújt arról, hogy a szakemberek olyan környezetet teremtsenek, amelyben minden gyermek boldog, miközben megtanulja tisztelni azokat, akik különböznek egymástól,. A módszer a Persona Doll megközelítésen alapul, amely hatékony módja annak, hogy segítse a 2–8 éves gyermekeket a sokszínűség felfedezésében és a sztereotípiák felfedezésében.  A módszer hatékony, nem fenyegető és élvezetes módszert kínál az egyenlőség kérdéseinek megbeszélésére, valamint a sztereotip és diszkriminatív gondolkodás elleni küzdelemre a kisgyermekek körében. Célcsoportok: Kora gyermekkori szakemberek és segítő szakemberek, Általános iskolai tanárok, Óvodapedagógusok, Ped. asszisztensek, Szociális területen dolgozók, Területi egészségügyi asszisztensek, Szociális munkások, Közösségi szociális munkások, Toy library munkatársai, Helyi önkormányzati képviselők, Civil szervezetek képviselői, Közösségi nem formális vezetők, Egyéb helyi érintettek. Végső célcsoport: Szülők és kisgyermekek (különösen a társadalmilag és kulturálisan hátrányos környezetből származók). 

Az eszköztár tartalma:

 1.) PERSONA DOLL METHOD (Persona Doll módszer)

2.) EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE (Oktatással a társadalmi igazságosságért) 

A SZAKMAI ANYAG INGYENES LETÖLTHETŐ INNEN: A sokszínűség érték_módszertani gyűjtemény

Kora gyermekkori szakpolitikai ajánlások EU-s és a nemzeti érdekelt felek számára

A tevékenységek és az értékelések alapján szakpolitikai ajánlásokat fogalmazunk meg a döntéshozók számára a partnerszervezetek egyes országainak a szintjén, valamint európai szinten a koragyermekkori fejlesztés területén. Az ajánlások több szinten szólnak majd a döntéshozóknak – a helyitől (pl. önkormányzati képviselők) az országosig (pl. az esélyegyenlőség biztosításával foglalkozó különböző minisztériumok és hivatalok képviselői). Az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelési rendszerben való részvételi feltételeinek elemzése az egyes államok szintjén szintén a szakpolitikai ajánlásokba kerül. A döntéshozóknak szóló ajánlások egyrészt konkrétak lesznek ( az óvodáskorú gyermekek, különösen a roma gyermekek óvodai nevelésének minőségének és hozzáférhetőségének javítása, az egyes gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele a családdal együttműködésben, az inkluzív pedagógia, a műveltség fejlesztése, a a szülők és az kora gyermekkori szakemberek képzése) valamint strukturálisak (tágabb helyi közösség bevonása, a bevált gyakorlatok transznacionális cseréje).

A SZAKMAI ANYAG INGYENES LETÖLTHETŐ INNEN:

Projekt koordinátor

Škola dokorán – Wide Open School, n.o., Baštova 5

81103 Bratislava, Slovakia

E-Mail: info@skoladokoran.sk

Erasmus+ Project

Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce – ECD PLUS (2021-1-SK01-KA220-SCH-000023601)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!