Tevékenységünk

Abban segítjük a hozzánk fordulókat, hogy könnyebben találják meg helyüket szűkebb és tágabb közösségeikben, hogy bátorságra és erőre leljenek magukban a változáshoz. Érezzék: jó helyük van a világban. Jövőképünk egy olyan színes és befogadó társadalom, amelyben az együttműködés és a párbeszéd az egyének között, a közösségeken belül és a közösségek között is megjelenik.

Stratégiai területeink

Oktatás

  • Korszerű és bevált oktatási és közösségfejlesztő módszerekkel dolgozunk, óvodákban, iskolákban tanodákkal és más szakmai szervezetekkel együttműködve.
  • A Partners Hungary Alapítvány a Lépésről Lépésre gyermekközpontú alternatív pedagógiai program magyarországi gazdája. A Lépésről Lépésre programot, a International Step by Step Association támogatásával, 25 éve, több, mint 30 országban alkalmazzák a szakemberek annak érdekében, hogy a tanulás egy személyre szabott, örömteli folyamat legyen.
  • Közösségfejlesztés, konfliktuskezelés: alternatív konfliktuskezelő és közösségfejlesztő módszereink, a mediáció és a resztoratív gyakorlatok, ahhoz segítik hozzá az óvodákat és iskolákat, hogy megelőzhessék az egyre gyakrabban agresszióba forduló konfliktusokat,bántalmazást, kiközösítést, és megtartó közösségekben tanulhassák meg a gyerekek, szülők, tanárok és kapcsolódó szakemberek, hogy hogyan kell jól kezelni a nehéz társas helyzeteket, az előítéleteket és a kulturális különbségeket.
  • Intézményfejlesztés: változási folyamatokon kísérjük végig azokat az óvodákat és iskolákat, akik elkötelezettek a szakmai újítások és a közösségfejlesztés mellett.

 

Alternatív konfliktuskezelés

1994 óta dolgozunk a mediáció módszerével, a hazai szakma meghatározó szereplőjeként. Tapasztalt szakembereink nem csak saját képzéseinken, hanem felsőoktatási intézményekben is oktatják a módszereket.

Fontos számunkra a szakmai közösségépítés és a minőségfejlesztés, ezért állandó szakmai párbeszédet folytatunk a már képzett mediátorokkal és a társszakmák képviselőivel: jogászokkal, bírókkal, a szociális szakma képviselőivel és pszichológusokkal.

A mediáció mellett sikerrel alkalmazzuk a resztoratív és facilitációs módszereket a legkülönfélébb területeken: óvodai, iskolai, családi, párkapcsolati, szomszédsági, üzleti és munkahelyi konfliktusokban.

 

Társadalmi integráció

Roma közösségeket teszünk képessé arra, hogy tehessenek önmagukért. A Magyarországon egyedülálló interkulturális mediáció módszertanával olyan roma szakembereket képzünk, akik közösségi akciócsoportokat szerveznek, és a helyi önkormányzattal, valamint egészségügyi, oktatási, szociális szereplőkkel együtt dolgozva javítanak életkörülményeiken, legyen szó egészségügyről, a szülők és a pedagógusok együttműködéséről vagy a lakóházak rendbehozataláról.

Programjaink által helyi szinten csökkennek a társadalmi szakadékok, és tartós együttműködések jönnek létre azok között, akik korábban nem, vagy kevéssé álltak szóba egymással.