Lépésről lépésre program

Eredményes pedagógiai módszerekkel az örömtelibb tanításért, tanulásért: Lépésről lépésre program iskolák és óvodák számára.

Olyan oktatási programot kínálunk, amelyben gyermekeink természetesen, önálló tevékenységeiken keresztül, támogató légkörben nevelkednek. Így sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket.

Lépésről lépésre óvoda csoportszoba

Az önállóság, a nyitottság, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival, egyéni és társadalmi szinten egyaránt.

 

Olyan fejlesztéseket kezdeményezünk, máshol már kipróbált módszereket viszünk az óvodákba, iskolákba, amik abban segítik a pedagógusokat, hogy a gyermekek tanulását és fejlődését korszerű módon, együttműködő szemlélettel tudják támogatni. 

Lépésről lépésre óvodai foglalkozás

Hogyan működik a Lépésről lépésre program? Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

A gyermek

 • igényeire, szükségleteire, életkori jellemzőre szabott strukturált oktatást kap
 • jól érzi magát
 • örömmel megy az iskolába
 • olyan tevékenységeken keresztül tanul, amihez könnyen kapcsolhatók az ismeretek
 • probléma központú a fejlesztés, problémamegoldó készsége fejlődik
 • nem kell különórákra járnia, hogy sikeres lehessen az iskolában
 • szövegértése fejlődik
 • együttműködést tanul
 • felelős állampolgárrá nevelésében is segíti az iskola

A pedagógusok

 • képessé válnak sokféle módszert és eszközt használni a fejlesztési/tanulási cél elérése érdekében
 • nem csak a tanítással foglalkoznak, hanem a gyerekkel is, nem csak tanítanak, hanem nevelnek is

 

A szülők

 • a pedagógusok társai a gyerekek nevelésében
 • a pedagógusok partnerként tekintenek rájuk

 

Az iskola

 • vagy intézmény hangulata biztonságos, támogató
 • környezete esztétikus és ösztönző az ott tanulók számára
 • a tudásátadásra/ fejlesztésre elegendő az iskolában töltött idő
 • életszerű, gyakorlatias és az életre készít fel
 • rendelkezésre áll a tanuláshoz szükséges minden eszköz (jól felszerelt)
 • nem terheli túl a gyereket és a pedagógust
 • egyenlő esélyeket biztosít
 • esélyt teremt a hátránnyal érkező gyermekek számára
 • segíti a gyermek reális önismeretét, önbizalmának erősödését
 • a gyermek kreativitását és kritikai gondolkodását fejleszti
 • az önálló gondolkodást, véleményalkotást ösztönzi
 • arra alapoz, hogy az igazgatók és pedagógusok ismerhetik a diákok szükségleteit leginkább az adott iskolában
 • a pedagógusoknak szabad kezet ad a tankönyvek, eszközök megválasztásában a tudás átadáshoz

 

Ismerje meg a programot már napi gyakorlatban használó pedagógusok véleményét:

„Gyermekközpontú, rugalmas, épít a gyerekek ötleteire, kíváncsiságára, érdeklődésére.”

„Nekem lényegesen nyugodtabbak a napjaim a kezdetektől fogva. Egy jól meghatározott keretben szabadon mozoghatok. Nagy hangsúlyt helyez a társas kapcsolatokra, amitől lényegesen kevesebb a konfliktus, agresszió. Talán úgy összegezhetném: kifejezetten gyermekközpontú oktatási-nevelési módszer.”

„Lehetőséget ad a pedagógusnak a kibontakozásra, a diákok érdekében, és igényeire támaszkodva. Játékosan, tevékenységek közben otthonos környezetben projektoktatásra támaszkodva, a tanulók olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek a későbbi életük során jól hasznosíthatók.”

 

A Lépésről lépésre program nemzetközi hátteréről:

 

Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre intézmények, melyek aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. A program terjesztésével foglalkozó szervezeteket a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association) fogja össze és biztosít számukra lehetőséget az innovációra, egymástól való tanulásra, közös programok megvalósítására.

 

Magyarországon program iránt érdeklődő pedagógusokat olyan trénerek tanítják meg a program gyakorlati bevezetésére, akik maguk is ezzel a módszerrel tanítanak. Az új módszer bevezetése is lépésről lépésre történik. Fontos, hogy minden pedagógus a saját ütemében, a gyerekekkel és szülőkkel együttműködve haladjon.

 

A trénerek mentorként is ott állnak a módszert alkalmazni kívánó pedagógusok mögött. Az országban Miskolcon, Pécsen és Kiskőrösön van olyan iskola, amely modell-intézményként működik.

 

A