Első a gyermek! – pályázati felhívás

A gyermek első évei meghatározó szerepet játszanak életútja alakulásában: hogyan fejlődik az értelme és az érzékszervei, hogyan kommunikálja érzéseit​,​ és mennyire képes koncentrálni az iskolában​, majd​ később a munkája során. Mindez meghatározza, mennyire lesz majd kiegyensúlyozott, közösségével harmóniában élő ember. 

Pályázatot írunk ki komplex, társadalmi befogadást támogató programok megvalósítására, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekre és családjaikra, a roma közösségekre. A program egyaránt támogatja a hazánkban tartózkodó menekülteket és menedékes státuszúakat, valamint a helyi befogadó közösségeket.  

A programot az UNICEF Regionális Ukrán Menekültprogram Magyarországi Irodája és a War Child támogatják.

Kik pályázhatnak?

A kisgyermekkori fejlesztést és a társadalmi befogadást fontosnak tartó önkormányzatok és helyi intézmények, civil és egyéb szervezetek 

Mit kínálunk?

A program egymásra építhető programelemek formájában biztosít támogatást. Ezek a helyi igényeknek megfelelően alakíthatóak és akár külön-külön, akár együtt is igénybe vehetőek. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik helyi együttműködés keretében vállalkoznak egy komplex program, azaz több programelem megvalósítására. 

Mire pályázhatnak?  

 1. Primokiz” programelem – Helyi kisgyermekkori komplex stratégia megalkotása, meglévő szolgáltatások fejlesztése és rendszerezése, valamint új szolgálatások kialakítása, annak érdekében, hogy a szakemberek az igényeknek megfelelően tudják támogatni a gyermekek fejlődését és a családokat.
 2. Játékközpontok kialakítása programelem – A kisgyermekkori fejlődés érdekében olyan közösségi tér kialakítása, ahol a különböző hátterű gyermekek (0-10 év) és családtagjaik együtt tölthetik szabadidejüket.
 3. Interkulturális mediátorok programelem – Interkulturális mediátorok, közvetítők képzése és foglalkoztatása, akik a jövőben a helyi együttműködések kialakítását támogathatják.
 4. Iskolai sikerességet megalapozó szolgáltatások programelemEgyéni tanulást és részképességeket fejlesztő oktatási programok tervezése és megvalósítása.
 5. Szociális munka programelemA szociális munka személyi állományának megerősítését szolgáló, új szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő program, bértámogatással.
 6. Mikroprojekt programelem – Helyi befogadást erősítő, helyi civil kezdeményezések megvalósítását lehetővé tevő kisprojektek támogatása (a nyertes pályázók számára elérhető 2023. augusztus 15-től).
 7. Online műhelymunkák, tréningek, amelyek a fentieket segítik és térítésmentesen vehetők igénybe. Ezeket a Partners Hungary Alapítvány honlapján tesszük közzé.  

 

A pályázatok benyújtásának határideje az 1. programelem esetén: 2023.07.10 éjfél

A pályázatok benyújtásának határideje a 2-5. programelem esetén: 2023. június 12. éjfél 

A pályázatok benyújtásának határideje a 6-7. programelem esetén: 2023. augusztus 15. éjfél

A pályázati program megvalósításának határideje: 2023.12.31. 

Pályázatok benyújtása programelemenként, online történik, az egyes elemek leírása után található űrlapokon. A programelemek egy része önállóan is, másik részük csak bizonyos programelemekkel együtt pályázható. Ennek rendszerét az alábbi ábra mutatja. 

 

A Játékközpontra és az Interkulturális mediáció programelemre beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, a többi programelem bírálatára a pályázati időszak lezárulását követően kerül sor. 

A pályázatokat az alábbi szempontok alapján bíráljuk el: 

 • A pályázó szervezet és a településen működő más szervezetek közötti együttműködés. 
 • Több programelemre benyújtott pályázat a településen.  
 • A pályázó szervezet által nyújtott, vagy nyújtani kívánt szolgáltatás komplexitása. 
 • Az elérendő családok számának realitása. 
 • A megvalósítandó fejlesztések realitása. 
 • A szakmai program és a megjelölt helyi szükségletek összhangja. 
 • A szakmai tervek és a költségvetés összhangja.  
 • A program fenntarthatósága. 

 

1. programelem: Primokiz Gyermekközpontú önkormányzati stratégia kialakítása 

MIT TEHETÜNK AZÉRT, HOGY A GYERMEINK ELSŐ ÉLETÉVEI TESTILEG, LELKILEG ÉS SZELLEMILEG BIZTONSÁGBAN TELJENEK? 

A Primokiz program az önkormányzatok számára kínál lehetőséget a helyi kisgyermekkori szolgáltatások magas szakmai színvonalú, gyakorlatban is megvalósítható stratégiájának kidolgozására.   

A Primokiz egy bizonyítékokon alapuló program, melyet a Jacobs Alapítvány fejlesztett ki a kisgyermekek minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növelése érdekében. A program licencét a Jacobs Alapítvány a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesületnek (ISSA) adta át, amelyet az ISSA továbbad a program iránt érdeklődő országoknak és partnereknek.  

Németország, Svájc, Románia és Szlovénia után Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány kapta meg a lehetőséget arra, hogy ezt a programot 9 településen, a helyi önkormányzatokkal együttműködve bevezesse.   

Az az önkormányzat, amelyik vállalja a Primokiz program megvalósítását, egy olyan nemzetközi szakmai hálózat részévé válik, melynek tagjai hosszú távon vállalják elköteleződésüket a kisgyermekeket nevelő családok támogatásában. Ezek az önkormányzatok viselhetik a PRIMOKIZ LOGÓT, világosan közvetítve, hogy a gyermekek testi-lelki, szellemi egészsége az egyik legfontosabb érték számukra és ennek érdekében konkrét lépéseket tesznek. 

A pályázó önkormányzatok maximális támogatást kapnak a helyi igényekre alapozott, hosszútávon is fenntartható stratégia kidolgozásában. Ennek megalkotása és gyakorlatba ültetése a gyermekekkel foglalkozó szakmai és civil közösség hatékony együttműködésén alapul. Azaz az önkormányzat égisze és támogatása mellett szoros együttműködésben dolgoznak a helyi iskola, egészségügyi és szociális intézmény munkatársai. 

A pályázat továbbá lehetőséget teremt és anyagi támogatást biztosít annak érdekében, hogy a kisgyermekekkel és családokkal foglalkozó személyek és szakemberek, civil szervezetek közösségi alapú, formális/nem-formális/informális szolgáltatásokat valósítsanak meg. Kifejezetten olyan szolgáltatások létrehozása a cél, amelyet a közösségi igények hívnak életre:  

 • Ez lehet egy tér, központ, ahol a családok, szülők összegyűlhetnek a gyermekkel.  
 • Indíthatnak új hiánypótló szolgáltatást, támogatást kérhetnek már kidolgozott képzésekre, workshopokra, amelyek segítik a várandósokat, a kisgyermeket nevelő családokat a nevelés, tanulás, fejlesztés terén stb. 
 • A Primokiz programba bekapcsolódó települések lehetőséget kapnak arra, hogy Szlovéniában vagy Romániában meglátogassanak egy önkormányzatot, ahol a Primokiz program már fut és hosszútávon is fenntartható eredményeket mutat. Célja az országok közötti tapasztalatcsere, motiváció fenntartása, kapcsolatépítés a szakmai szervezetek között.   

Mit nyújtunk? 

A Partners Hungary Alapítvány a PRIMOKIZ – gyermekközpontú önkormányzati stratégia kidolgozásához és működtetéséhez az alábbi természetbeni, szakmai és anyagi támogatást nyújtja: 

 1. A PRIMOKIZ programban résztvevő önkormányzatok munkáját – a helyi kisgyermekkori stratégia szakmailag is megalapozott kidolgozásában – a teljes folyamat alatt egy kisgyermekkori fejlesztési, oktatási, szociális területen képzett szakember, úgynevezett KISGYERMEKKORI PROGRAM FACILITÁTOR segíti.
 2. Településenként 3 315 000 HUF t ámogatást nyújtunk a kisgyermekkori nevelést, fejlesztést segítő szolgáltatások megvalósítására, helyiségek kialakítására, berendezésére, melynek keretén belül a gondoskodás kiterjed a helyi menekült és hátrányos helyzetű lakosságra is.
 3. A Primokiz programra pályázatot benyújtó, abban résztvevő önkormányzatok külföldi tanulmányúton vehetnek részt, melynek keretében a módszert alkalmazó önkormányzatokat látogathatnak meg térítésmentesen.

A külföldi tanulmányúttal kapcsolatos további információ: elsoagyermek@partnershungary.hu

Milyen feltételekkel lehet pályázni?  

Pályázatot azon magyarországi önkormányzatok adhatnak be, amelyek a háború elől menekülő ukrán gyermekek és családjaik számára befogadást nyújtanak. 

A pályázatnak célul kell kitűznie komplex, társadalmi befogadást támogató programok megvalósítását, melyben a pályázó kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre és családjaikra, a roma közösségekre. Lehetőség szerint, a program egyaránt támogassa a hazánkban tartózkodó menekülteket és menedékes státuszúakat, valamint a helyi befogadó közösségeket.    

Mire lehet pályázni?

Primokiz – helyi kisgyermekkori stratégia megalkotása, meglévő szolgáltatások helyiségének fejlesztése és berendezése, valamint új szolgálatások kialakítása, annak érdekében, hogy a szakemberek az igényeknek megfelelően tudják támogatni a gyermekek fejlődését és a családokat. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 10. éjfél  

A pályázati program megvalósításának határideje: 2023.12.31.  

A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén: 

 • partnerségi megállapodást, támogatási szerződést köt a Partners Hungary Alapítvánnyal a Primokiz Kisgyermekkori Stratégia megalkotására,
 • előzetes felmérést, úgynevezett analízist készít a meglévő és hiányzó helyi kisgyermekkori szolgáltatásokról, amely alapját képezi a stratégia kidolgozásának,
 • együttműködik a támogatóval, valamint annak szakmai felelősével, a Primokiz Kisgyermekkori Facilitátorral, akinek személyéről a Partners Hungary Alapítvány gondoskodik,
 • 1 fő Primokiz helyi koordinátort biztosít (Primokiz Kisgyermekkori Koordinátor), részmunkaidőben, aki a helyi szakmai közösség, ún. helyi akciócsoport vezetője,  
 • támogatja a helyi szakemberekből álló helyi akciócsoport (Primokiz Kisgyermekkori Akciócsoport) létrehozását, 
 • részt vesz az országon belüli, önkormányzatok közötti tapasztalatcserén,  
 • megerősíti, fejleszti a kisgyermekeknek és családjaiknak szóló szolgáltatásokat, vagy újat indít a program keretében biztosított forrás felhasználásával.   

 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Helyi kisgyermekkori stratégia megalkotása 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig.  A Primokiz program megvalósítását elnyert önkormányzatok újabb, úgynevezett mikropojektet nyújthatnak be 2023. augusztus 15 után, annak érdekében, hogy a megkezdett programokat fenn tudják tartani, újabb részekkel tudják kiegészíteni. Továbbá az önkormányzatok és a helyi szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy térítésmentesen vegyenek részt  online tréningeken.

MÉG 2 ÖNKORMÁNYZAT JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 2023.08.10-ig!

2. programelem: Játékközpontok helyi közösségekben 

A játékközpontok olyan biztonságos, informális, minőségi kisgyermekkori fejlesztést szolgáló befogadó terek, ahol a különböző hátterű gyermekek (0-10) és családtagjaik együtt tölthetik szabadidejüket. 

Befogadó terek, ahol:  

 • a gyermekek különböző korosztályú felnőttekkel találkoznak és minőségi időt töltenek együtt, játszanak egymással; 
 • a gyerekek játékokat kölcsönözhetnek és vihetnek haza; 
 • a szülők, nagyszülők és szakemberek szabadon beszélgethetnek, és oszthatnak meg információkat a gyermekek fejlődéséről, egészségéről, tanulásáról. 

A játékközpontok működése a „játékkal a befogadásért” módszerre épül, ami az inkluzív, közösségi alapú kisgyermekkori nevelést és oktatást támogatja, és oda viszi a szolgáltatást a gyerekek és családjaik számára, ahol arra a legnagyobb szükség van. A módszer célja, hogy a 0-10 éves gyermekek és családjaik szükségleteire rugalmas és specifikus válaszokat, megoldásokat dolgozzon ki.  

A játékközpontokban zajló tevékenységek a játékra épülnek; fejlesztik a kreativitást, növelik az önbizalmat, alakítják a társas-érzelmi és verbális készségeket, segítik a formális oktatásba való beilleszkedést. Ez különösen fontos a roma, a menekült és a hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára, akikre a Játékközpontok kiemelt figyelmet fordítanak.            

Minden játéktárhoz kapcsolódóan egy Helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS) felelős azért, hogy kidolgozza, működtesse és monitorozza a Játékközpont tevékenységét. A fenntarthatóságot és a közösségi kohéziót szem előtt tartva a HACS széleskörű szakmai és közösségi részvételt biztosít. Tagjai lehetnek a játékközpont munkatársai, óvodák és iskolák igazgatói, pedagógusai, egészségügyi és szociális szakemberek, a helyi önkormányzat képviselői, szülők stb.  

 

A játékközpont működésének eredményei: 

 • A veszélyeztetettebb gyermekek magasabb szintű támogatást kapnak az óvodába vagy iskolába kerüléshez: a Játékközpontok hidat képeznek az otthon és a formális oktatás közt.  
 • Erősíti a szektorok közötti együttműködést: a szolgáltatások közelebb kerülnek a családokhoz, akik így jobban érzik a támogatottságot.  
 • A különböző kulturális és etnikai hátterű családok bizalma nő egymás iránt. 

 

Mit nyújtunk? 

A Partners Hungary Alapítvány a Játékközpont létrehozásához és működtetéséhez az alábbi anyagi támogatást nyújtja: 

 1. Játékközpont felszerelése: bútorok, játékok, kisebb felújítások 
1 850 000 HUF 
 1. Helyi akciócsoport munkájának támogatása, ellátás költségei 
46 200 HUF/hó 
 1. Programok gyermekek számára 
1 628 000 HUF 
 1. Programok szülők számára 
814 000 HUF 
 1. Rezsitámogatás az üzemeltetéshez  
46 300 HUF/hó 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel? 

A pályázó szervezet vállalja, hogy 

 • a Játékközpontot a támogatás időtartama alatt és még legalább 2 évig üzemelteti, és ingyenesen biztosítja a belépést minden helyi család számára;  
 • 2 fő koordinátort biztosít (részmunkaidőben) a játékközpont működtetéséhez a támogatás időtartama alatt és még legalább 2 évig; 
 • a 2 fő koordinátor együttműködik a Partners  Hungary Alapítvánnyal;  
 • helyi szakemberekből álló akciócsoportot hoz létre, és azt működteti; 
 • biztosítja a Helyi akciócsoport tagjainak részvételét a megalapításhoz szükséges kétnapos módszertani tréningen; 
 • csatlakozik a Játékközpontok nemzetközi hálózatához, és havonta összegzést készít a Játékközpont látogatottságáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően (életkori, nemek szerinti bontás, programok száma, tartalma). 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél.

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Játékközpont kialakítása 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig.  

Ez a programelem önmagában is pályázható. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Primokiz programelemre is pályáznak. A program keretében országosan 12 játékközpont létrehozását támogatjuk.  

 

3. progaremelem: Interkulturális mediáció a befogadó helyi közösségekért 

Rövid leírás:  

Az interkulturális mediáció egy olyan kipróbált módszertan és eszközrendszer, amelynek segítségével erősödik az önkormányzatok és a helyi közösségek, intézmények közötti párbeszéd és együttműködés. Ennek eredményeképpen csökken a feszültség és elindulhat a helyi problémák közös megoldása. 

A menekültek megjelenése a helyi közösségekben ellentmondásos helyzetet teremt. Sok helyen a szolidaritás érzését erősíti, de ugyanakkor már megjelentek  helyi csoportok közötti előítéletek és konfliktusok is, amelyeknek kezelésében, megelőzésében a program támogatást nyújthat. 

A programban a Partners Hungary Alapítvány felkészít egy interkulturális mediátort, akinek aktív közreműködésével felépül egy helyi akciócsoport, melynek résztvevői a roma közösség tagjai, menekültek, az önkormányzat képviseletében eljáró személyek és egyéb helyi intézmények képviselői.  

A csoport tagjai megvitatják a közösség problémáit és a helyi intézmények képviselőivel, a helyi döntéshozókkal közösen megoldási lehetőségeket dolgoznak ki, valamint azokat – az erőforrások függvényében – meg is valósítják. 

Mit nyújtunk? 

 1. A módszertan alapját az Európa Tanács ROMED programja adja, ami     kiegészül a Partners Hungary Alapítvány több mint 20 éves roma integráció területén szerzett tapasztalatával.  
 2. Helyi közösségből kiválasztott interkulturális mediátorokat képzünk. 
 3. Egy fő mediátor munkáját szuperbruttó 197 500 Ft/hó értékben díjazzuk.  
 4. A mediátort mentoráljuk. 
 5. Kerekasztalokat facilitálunk, melynek eredményeképpen, közösségi tervezéssel elkészül egy szakmai terv és költségvetés.  

A szakmai terv megvalósításához anyagi forrást biztosítunk: 2 200 000 Ft értékben.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel lehet pályázni? 

A pályázó szervezet vállalja, hogy  

 • Egy interkulturális/roma mediátor részt vesz a Partners Hungary képzésén. 
 • Az interkulturális mediátor tevékenyen részt vesz a helyi akciócsoport felállításában és az ülések megszervezésében. 
 • A megvalósítandó akció hosszú távon hozzájárul a helyi társadalom fejlődéséhez, a helyi közösségek összetartásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Interkulturális mediáció 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. 

Ez a programelem önmagában is pályázható. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Primokiz programelemre is pályáznak. A program keretében országosan összesen 6 településen támogatjuk a program megvalósulását.  

 

4. programelem: Iskolai sikerességet megalapozó szolgáltatás kialakítása – helyi tanulócsoport létrehozása menekült vagy menedékes gyermekek támogatására 

Rövid leírás: 

A szolgáltatás településenként minimum 5, maximum 20 fő általános iskolás gyermek iskolai sikerességét erősítő szolgáltatás kialakítását támogatja. Olyan, Ukrajnából menekült tanulók iskolai integrációját támogatjuk, akik bármely okból lemaradtak a tanulásban. Cél a pótlólagos nevelő, fejlesztő szolgáltatások biztosítása számukra. A Partners Hungary Alapítvány a forrást biztosítja ehhez, míg a szervezés, illetve a szolgáltatás tartalmának kialakítása a megvalósító szervezet, szakemberek feladata.  

Pályázhatnak mindazon civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, akik vállalják, hogy szakszerű, iskolai sikerességet támogató programot nyújtanak be. 

A támogatás szabadon felhasználható, például az alábbi célokra fordítható:  

 • technikai eszközök beszerzése; 
 • tankönyvvásárlás; 
 • személyi költségek;  
 • illetve bármilyen olyan költség fedezésére, amely a gyermekek sikeres iskolai integrációját szolgálja. 

Mit nyújtunk?

 1. Maximum bruttó 99 000 Ft/tanuló támogatást minimum 5, maximum 20 tanuló bevonására.  
 1. A programban résztvevő szakemberek számára térítésmentesen képzési lehetőséget biztosítunk, melyen a részvétel önkéntes.   

 

Milyen feltételekkel?

A pályázó vállalja, hogy 

 • Összesített, valamint egyéni fejlesztési tervet készít a programban résztvevő gyermekek számára, és nyomon követi annak megvalósítását. 
 • Dokumentálja az alapozó szolgáltatás teljes folyamatát. 
 • Beszámol az egyes tanulók és a tanulócsoport által összességében elért eredményekről, fejlődésről.  
 • Bemutatja a fejlesztés érdekében kialakított együttműködéseket kitérve a szülőkkel való kapcsolattartásra. 
 • Fotódokumentációt készít a megvalósításról. 

Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele egy részletes költségvetés benyújtása.  

Előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik pályáznak Játékközpont létesítésére is.   

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Helyi tanulócsoport kialakítása 

 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. 

Ez a programelem önmagában nem pályázható, csak a Primokiz, és/vagy Játékközpont alapítása, és/vagy Interkulturális mediációs programelemmel együtt. A program keretében országosan összesen 100 tanuló támogatására van lehetőség. 

 

5. programelem: Szociális munka elsősorban a menekültszállásokon élők, illetve menedékes státuszúak támogatására 

Rövid leírás: 

A programelem célja az általános szakemberhiány csökkentése és a szakmai munka minőségének fejlesztése a meglévő önkormányzati, illetve civil támogatási rendszerben egy új, félállású szociális szakember segítségével, vagy már alkalmazásban álló szociális szakember bevonásával új feladat, szolgáltatás bevezetésével. 

Az új státusszal/feladatkörrel a meglévő szociális szolgáltatások ÚJ ELEMMEL bővülnek, amely irányulhat a helyben élő hátrányos helyzetű menekült vagy menedékes státuszú emberek, gyermekek, családok segítésére, pl. idősek, betegek szükségleteinek kielégítésére. 

Mit nyújtunk?

 1. A projektelem egy félállású szociális munkás alkalmazását fedezi, szuperbruttó 355 500 HUF/hó erejéig. 
 1. Egy pályázó maximum két fél, vagy egy teljes státusz finanszírozására nyújthat be pályázatot.   

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel?

A pályázó vállalja, hogy 

 •  az új szolgáltatás bevezetésével megerősíti a szociális munkát; 
 • beszámolót készít az új (rész)állással elért eredményekről, ebben kitér arra, hogy mi az új szolgáltatás, illetve hány embert céloznak meg ezzel; 
 • a támogatás eredményeként, a célcsoportban létrejött életminőség-javulásról beszámol. 

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek vállalják, hogy a projekt lezárulta után is fenntartják a pályázat segítségével megvalósult pótlólagos szolgáltatást.  

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik több programelem     megvalósítására is pályáznak. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Szociális munka kapacitásbővítése 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. 

Ez a programelem önmagában nem pályázható, csak a Primokiz, és/vagy Játékközpont alapítása, és/vagy Interkulturális mediációs programelemmel együtt. A program keretében országosan összesen 3 főállású vagy 6 félállású szociális munkás bérének támogatására van lehetőség. 

 

6. programelem: Mikroprojektek

 

2023. augusztus 15-én újabb pályázati kört nyitunk meg a nyertes pályázók között helyi befogadást erősítő mikroprojektek tervezésére és megvalósítására.  A program keretében országosan összesen 6 mikroprojekt megvalósulását támogatjuk.  
 

A szabadon felhasználható, 2 200 000,- Ft támogatási keret célja egy közösségi tervezéssel kialakítandó, és a közösség tagjait támogató, valamely helyi ügy köré szervezett projekt kidolgozása és megvalósítása, mely elmélyíti, kiegészíti a már elindult egyéb programelemeket. 

Azon pályázatok nyernek támogatást, amelyek eredményei tartósan fenntarthatóak, és hozzájáruljanak a helyi közösség befogadókészségének növeléséhez, a menekültek, romák, sérülékeny csoportok helyi döntéshozatalba való bevonásához, érdekérvényesítő képességük javulásához, a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréshez, a lakosság és az intézmények közötti együttműködés erősítéséhez. 

A pályázat 2023. augusztus 15-től szeptember 15-ig nyújtható be, az aktuálisan megjelenített pályázati adatlapon.

 

7. programelem: Online műhelymunkák, tréningek

Augusztustól pályázható, részletek júliusban!

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG: Facilitátort keresünk a Primokiz helyi kisgyermekkori stratégia megalkotására. Jelentkezési határidő: 2023.07.10. Részletek ITT.

 

Kérdés esetén írjon nekünk: elsoagyermek@partnershungary.hu

 

 

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!