Lépésről Lépésre pedagógiai program

Gyermekközpontú oktatás a Lépésről lépésre program segítségével A Lépésről lépésre (LL) módszerrel működő óvodákban és iskolákban a gyermekek természetesen, örömmel, élményeken és tapasztalatokon keresztül tanulnak. A pedagógusok úgy szervezik meg a tanulást, úgy rendezik be a termeket, hogy a gyerekek biztonságos és inspiráló környezetben sajátítsák el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. A gyerekek […]

Gyermekközpontú oktatás a Lépésről lépésre program segítségével

A Lépésről lépésre (LL) módszerrel működő óvodákban és iskolákban a gyermekek természetesen, örömmel, élményeken és tapasztalatokon keresztül tanulnak. A pedagógusok úgy szervezik meg a tanulást, úgy rendezik be a termeket, hogy a gyerekek biztonságos és inspiráló környezetben sajátítsák el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. A gyerekek szeretnek óvodába, iskolába járni és tanulni.

Mi a Lépésről Lépésre program célja?

Az önállóság, a nyitottság, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Ezeket erősítjük a gyerekekben a mindennapok során. A gyerekek projekteken dolgoznak, így egy-egy téma, probléma megoldása során életszerűvé válnak a tantárgyak. A Lépésről lépésre csoportokban és osztályokban beszélgetőkörrel kezdődik és zárul a nap. A pozitív megerősítés, biztatás a fejlődés mozgatórugói, erre a pedagógusok külön hangsúlyt fordítanak. Az értékelés az egyéni fejlődés megerősítését szolgálja; a gyerekek önmagukat is és a társaikat is értékelik.

A pedagógusok a szülőkkel partnerként működnek együtt. Nincsenek hagyományos szülői értekezletek, de vannak rendszeres beszélgetések, szülői fórumok, közös tevékenységek. A szülők szabadon bejárnak az iskolába, óvodába. A szülők tudják, mi történik az iskolában, a pedagógusok tudják, mi történik a családban.

Vannak gyerekek, akik olyan helyeken jönnek a világra, például szegregátumokban, ahol elérhető közelségben nincs jó iskola és a család sem tudja nekik megadni azt a támogatást, ami ahhoz kell, hogy felnőttként jó állásuk lehessen, és hozzáférjenek olyan szolgáltatásokhoz, ami a nagyon szegényeknek nem adatik meg.  A Lépésről lépésre programot olyan helyeken terjesztjük, ahol a hátrányokkal érkező gyerekeknek teremtünk esélyt a minőségi oktatásban való részvételre. Az LL program alkalmas arra, hogy különböző hátterű gyerekek együtt nevelkedjenek, tanuljanak egymástól, egymásról, a világról. Ehhez a hátteret a pedagógusok biztosítják úgy, hogy minden gyerek a képességeinek, életkorának, aktuális állapotának megfelelő feladatokat kap, és egyéni fejlesztésben részesül.

Mit teszünk Lépésről Lépésre programunk során?

Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre intézmények, melyek aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. A program terjesztésével foglalkozó szervezeteket a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association) fogja össze és biztosít számukra lehetőséget az innovációra, egymástól való tanulásra, közös programok megvalósítására.

Magyarországon program iránt érdeklődő pedagógusokat olyan trénerek tanítják meg a program gyakorlati bevezetésére, akik maguk is ezzel a módszerrel tanítanak. Az új módszer bevezetése is lépésről lépésre történik. Fontos, hogy minden pedagógus a saját ütemében, a gyerekekkel és szülőkkel együttműködve haladjon. A trénerek mentorként is ott állnak a módszert alkalmazni kívánó pedagógusok mögött. Az országban Miskolcon, Pécsen és Kiskőrösön van olyan iskola, amely modell-intézményként működik. Itt tanítanak a trénerek, ide jöhetnek megfigyeléseket végezni a leendő Lépésről lépésre pedagógusok. A módszertani központok a gyakorló és leendő LL pedagógusok számára rendszeresen tartanak műhelymunkákat, ahol lehet egymástól is tanulni, megosztani a változással járó sikereket, elakadásokat.

Ha ön is szeretné bevezetni óvodájában, iskolájában, keressen minket!

    Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!