Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és készségek terjesztése a korai nevelésben

Mi a projekt célja?

A SEED (Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice- Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és készségek terjesztése a korai nevelésben) című projekt célja, hogy javítsa a gyermekek (2,5-6 éves közötti) pszichoszociális, vagy más néven érzelmi-szociális jóllétét és egészségét, különösen azokét, akik nehéz körülmények között nőnek fel. Ennek érdekében először 5 éves gyermekek pszichoszociális jóllétét fogjuk vizsgálni, az őket gondozó óvónőkkel kitöltetett UPSI -5 kérdőív segítségével. Emellett, az intézményekben rövid háttérinterjút fogunk készíteni a résztvevő óvodapedagógusokkal és az intézményvezetőkkel. Az eredményekre építve egy szakmai képzési programot fogunk kipróbálni 11 hónapon keresztül, melynek alapja a belga fejlesztésű WANDA esetmegbeszélő módszer. A szakmai képzés célja, hogy a gyakorló óvodapedagógusok kapacitását és készségeit fejlesszük a területen. A projekt további célja, hogy a helyi, nemzeti és európai politikusok napirendjén előrébb hozzuk a gyermekek pszichoszociális jóllétének ügyét.

Mi a pszichoszociális vagy érzelmi-társas jóllét definíciója?

A gyermek születése és 5 éves kora között kifejlődő képessége arra, hogy szoros és biztonságos kapcsolatokat alakítson ki társaival és felnőttekkel, hogy megfelelően ki tudja fejezni és kezelni tudja az érzéseit és hogy felfedezze a környezetét és tanuljon, mindezt a család, a közösség és a kultúra kontextusában. (Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning, 2008)

Kiknek a körében fejti ki a projekt hatását?

A projektben 6 európai ország szervezetei vesznek részt: Belgiumból a VERNIEUWING IN DE BASISVOORZIENINGEN VOOR JONGE KINDEREN, Hollandiából a STICHTING CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM, Horvátországból a PUCKO OTVORENO UCILISTE KORAK PO KORAK, Lettországból a Center for Education Initiatives, Magyarországról a PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY, Norvégiából a DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Belgium elsősorban a WANDA esetmegbeszélővel kapcsolatos módszertani tudását adja a projektbe, míg a többi említett ország részt vesz a kutatási és a fejlesztési részben is. Elsődlegesen az óvodákban dolgozó pedagógusokat célozzuk programunkkal, rajtuk keresztül szeretnénk hatást gyakorolni az óvodás gyermekek érzelmi-szociális jóllétére. A disszeminációs eseményeinken keresztül azonban a korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek (gyakorlati szakemberek, kutatók, tanárok, politikusok stb.) egy szélesebb körét is el szeretnénk érni.

Mik lesznek a várható eredmények?

• A projekt kutatási része során Magyarországon 200 gyerekről gyűjtünk adatot az óvodapedagógusokkal kitöltetett eredetileg holland fejlesztésű UPSI-5 kérdőív segítségével, mintegy 10 intézményben. A résztvevő 5 országban összesen 1000 gyermeket fogunk vizsgálni ezzel a módszerrel.
• A projekt fejlesztési része során Magyarországon mintegy 16-20, az 5 országban összesen mintegy 100 óvodapedagógus szakmai képzése, fejlesztése a WANDA esetmegbeszélő módszerrel.
• A disszemináció során Magyarországon 40, 5 országban összesen mintegy 200 korai fejlesztésben dolgozó szakembert, kutatót, felsőoktatásban tanító tanárt, szakpolitikust tervezünk elérni rendezvényeinkkel.

A kutatásunkról:

Az öt országban készült kutatás az ötévesek társas-érzelmi vagy pszichoszociális jóllétébe engedett betekintés. De mit is értünk a fogalom alatt? A gyerekek fejlődő képességét az alábbi területeken:

-Biztonságos és szoros kapcsolatok kialakítása kortársaikkal és felnőttekkel

-Az érzelmeik megélése, kifejezése és szabályozása, a  kultúrához és a társasághoz illően

-A környezete felfedezése, biztonságos tanulási környezetben

Miért fontos ezzel foglalkozni?

 • Egyre növekvő figyelem övezi a témát, hiszen egyre több kihívással kell szembenéznünk:
 • társadalmi egyenlőtlenségek
 • családi konfliktusok
 • bántalmazás otthon és az óvodákban-iskolákban
 • megváltozó közösségek.

Kutatásunk céljai a következők voltak:

 • Öt ország intézményi kontextusának feltérképezése, ötéves gyerekekre vonatkoztatva
 • Megtudni, hogyan értelmezik a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek a társas-érzelmi jóllét fogalmát a gyakorlatban
 • Képet kapni ötéves gyerekek társas-érzelmi jóllétéről 5 országban
 • Döntéshozók érzékenyítése a társas-érzelmi jóllét fontosságáról

A kutatás mérőeszközei, az UPSI-5 kérdőív, valamint a pedagógusokkal és vezetőkkel készült interjúk azonban nem nem törekedtek egyéni diagnózis felállítására is. Az UPSI-5: egy oldalas, 29 állítást tartalmazó lista, amely az öt éves gyerekek viselkedéseit és érzelmi reakcióit írja le. NEM diagnosztikai eszköz, csoportokról ad leírást és teszi összehasonlíthatóvá más csoportokkal.

A kutatásban használt mérőeszközök pedig alkalmasak nem szociotörténeti elemzésre. Kutatásunkban 52 óvoda vagy annak megfelelő intézmény vett részt, 73%-a városi intézmény, 195 gyerek , 46%-a lány, 54% -a fiú, valamint 140 pedagógus és 44 vezető (Norvégiát kivéve kizárólag nők)

A kérdőíves kutatás eredménye:

 • összességében a gyerekek 24% aggodalomra ad okot (5 ország átlaga)
 • Nagy a szórás az országok tekintetében, a két véglet:  Horvátország: 7%, Magyarország 37%, de az intézmények közötti szórás is nagy.

Az interjúk eredménye:

 • Az óvodapedagógusok és a vezetők tisztában vannak a társas-érzelmi jóllét fontosságával, azonban vannak rajtuk kívülálló tényezők (túl nagy csoportlétszám, nem megfelelő arányú felnőtt-gyerek arány, társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó nagy különbségek egy csoporton belül).

Hogyan tovább? Mi a helyzet azokkal a faktorokkal, amelyekre az óvodapedagógusoknak ráhatása van? A program következő lépése egy olyan fejlesztési folyamat, ahol a kutatásban részt vett óvónők egy csoportos reflexiós folyamaton vehetnek részt, a WANDA esetmegbeszélő módszertanát segítségül hívva. Az hét alkalmas folyamat során, konkrét, megtörtént eseteken keresztül foglalkozunk az alábbi kérdésekkel, a csoport erejét kihasználva:

 • Hogyan ültethetők át a társas-érzelmi jóllét elvei a gyakorlatba?
 • Hol van a pedagógusok kompetenciája a gyerekek társas-érzelmi készségeinek fejlesztésében?
 • Hogyan valósítható meg a szoros együttműködés szülőkkel és társszakemberekkel?
 • Hogyan hozható összhangba a gyermekek társas-érzelmi jólléte az intézményi környezettel és felszereltséggel?
 • Hogyan javíthatunk kapcsolatainkon tiszteletteljes kommunikációval, empátiával, elfogadással, megértéssel?
 • Hogyan tudom megvalósítani a napi gyakorlatban az inklúziót és a hogyan fordíthatom a csoport javára az egyéni különbözőségeket?

2015 óta dolgozunk a WANDA módszertanával, és a résztvevők visszajelzései szerint nagyon sokat jelent a csoport megtartó ereje, a biztonságos és elfogadó tanulási légkör, illetve a kreatív eszközök használata a folyamat során, amely az érintetti nézőpontok megismerését segíti. A programban novemberben elindítottuk a WANDA folyamatot, és sikerét más sem bizonyítja jobban, hogy az összes résztvevő lelkesen megerősítette, hogy a teljes folyamatban részt fognak venni, minden alkalomra örömmel jönnek.

READ A SUMMARY IN ENGLISH OR THE WHOLE REPORT:

SEED kutatási riport angol nyelven

Itt pedig a magyar, rövidített verziót olvashatja el:

SEED kutatási riport összefoglaló Magyarország

Ki támogatja?

• Projekt/Támogatási Program neve: SEED (Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice
• Projekt azonosítója a támogatónál: 2017-1-NL01-KA201-035191
• Együttműködő partnerek: International Child Development Initiatives, Holland; Center for Education Initiatives, Latvia; Queen Maud University College, Norway; Open Academy Step by Step, Croatia;VBJK, Belgium;Windesheim University of Applied Sciences, Holland; Partners Hungary Alapítvány
• Időtartam kezdete/vége: 2017. november 01. – 2019 október 31.
• Költségvetés összege, pénznem: 296028 euró – ebből a Partners Hungary Alapítványra eső támogatás: 32135 euró

• Támogató szervezet: Európai Unió Erasmus+ Program

Bővebb információ a programról:
Bacsó Flóra
E-mail: bacsof@partnershungary.hu
Telefon: +36204483737