Gyerek mediáció

Kisgyermekkori konfliktuskezelés a mediáció eszköztárával

Tréning 3 napban

Napjainkban a kisgyerekkori agresszió és konfliktuskezelés komoly kihívást jelent a pedagógusoknak és a mediációs szakma képviselőinek egyaránt.  Ez a képzés komplex módszertant mutat be az esetek kezelésére.

Kiknek ajánljuk a tréninget?

 • Pedagógusoknak
 • Kisgyerekekkel foglalkozó fejlesztő szakembereknek

 

A Partners Hungary Alapítvány 21 éves mediációs tapasztalattal rendelkező kollégái, 3 napos gyermek mediációs képzést fejlesztettek ki, sikeresen működő nemzetközi gyakorlatra építve.

 

A tréning célja

 • Módszerek átadása, amelyekkel a gyermekek érzelmi tudatosságának, valamint a szociális és érzelmi intelligenciájának fejlesztése lehetséges
 • A társas helyzetekben előforduló konfliktusok kezelése, kisgyerekekre szabott mediációs módszertannal.

A program tartalmának rövid ismertetése

A társas kompetencia kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye. Az óvodáskor kitüntetett fontosságú szakasz abból a szempontból, hogy a gyermek milyen társas szerepeket vesz fel, és hogyan tanulja meg szabályozni érzelmeit.

 

A családon kívül ebben a tanulási folyamatban az óvodának rendkívüli jelentősége van. A társas együttlét maga, valamint az, hogy a gyermek éppen egy tanulási folyamat elején tart, szükségszerűen azt eredményezik, hogy az óvodában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, akár az agresszív megnyilvánulások is.

 

A konfliktusok tehát elkerülhetetlenek, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek viselkedésétől és reakciómódjától.

 

A gyermek viselkedése soha nem ok nélküli, a legtöbb esetben felfejthető, milyen tényezők járultak hozzá a problémás viselkedéshez. A büntető/tekintélyelvű nevelés a tünetek (veszekedés, verekedés, kiabálás, stb.) pillanatnyi csökkentésére elég, de a valós megoldásokhoz a konfliktusok természetének megértése, valamint az érintettek bevonása elengedhetetlen. Ehhez pedig idő és megfelelő módszerek szükségesek.

 

A mediációban az érzelmeknek kiemelt szerepük van a konfliktusok megoldásában.

 

Nem létezik abszolút igazság, illetve ha mégis, akkor a felek sokszor nem abban találnak nyugalmat, hanem ha megértik saját érzelmeiket, reakcióikat, és képessé válnak befogadni a másik fél szempontjait is. 

A kapcsolódás és a valahová tartozás érzése egyfajta védőfaktor a nehéz társas helyzetekben.

Ezért, egy konfliktus során, az egyéni érzések mindig fontosak és érvényesek, amelyeket minősítés nélkül kell tudomásul vennünk; elismerésük a konfliktusok feloldásának első lépései.

 

A strukturált, mediációs folyamat során, a mediátor a konfliktus résztvevőit a saját megoldásaik kidolgozására bátorítja.

 

A higgadt, szeretetteljes, odaforduló felnőtt magatartás agresszív vagy konfliktusos helyzetekben nem csak az életkori sajátosságok ismeretét, de önismeretet és önreflexiót is igényel.

 

Bár a konfliktusok, agresszív helyzetek kiváltó oka a felnőtt perspektívából bagatellnek tűnhet, a gyermek nézőpontjából a legkisebb, akarata ellen történt változás is komoly probléma. A közös és tartós megoldás első lépése a probléma megértése és az érzelmek validálása, amely során fontos, hogy bele tudjunk helyezkedni az érintettek nézőpontjába.

 

A tréning témái:

 • Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek viselkedési sajátosságai a nehéz társas helyzetekben, amelyek észlelése és megértése a mediátornak segít a folyamat vezetésében.
 • Konstruktív kommunikáció az igények, szükségletek mentén
 • Kérdezéstechnika
 • A mediátor kompetenciái
 • A kisgyerekekkel történő mediáció hatlépcsős módszertana.
 • A kiscsoportos problémamegoldás módszertana
 • Pedagógusoknak szóló stressz kezelés, erős érzelmek kezelése

További információ:

 • A képzés neve: gyermekmediáció
 • 30 órás akkreditált képzés ( akkreditáció folyamatban)
 • Az Alapítvány felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001351/2015
 • Időtartama: 3nap/ 30óra

 

Trénereink:

 

Kukity Krisztina

Mediációs terület szakmai vezetője, tréner

 

Akkreditált mediációs képzések szakmai vezetője, trénere, több mint 1000 órányi tréning tapasztalattal és több ezer órányi mediációs gyakorlati tapasztalattal. Elkötelezett a szakma fejlesztése iránt, ezért is hozott létre az Alapítvány keretei között mediációs munkacsoportot. Évente több alkalommal szervez konferenciákat, ahol a szakma képviselőinek párbeszédre és továbbképzésre nyílik lehetősége.

Óraadóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem mediációs képzéseit vezette. Gyakorlott szervezetfejlesztő. Kommunikáció, tárgyalástechnika, projektmenedzsment, motiváció és vezetői készségfejlesztés témákban tart képzéseket ügyfelekre, szervezetre szabottan.

 

Bacsó Flóra

Tréner, projektvezető, mediátor

 

A Partners saját képzéseinek fejlesztésében, új tréninek kidolgozásában és kipróbálásában vállal aktív szerepet. Tevékenységének fő területei: iskolai agressziókezelés, örömteli iskolákért program.

Vallja, hogy a mindennapi életben a társas-érzelmi készségek és a jó kommunikációs keretek elsajátítása, tudatos használata ugyanolyan fontos, mint a közlekedési szabályok ismerete. Ezek elterjesztéséért, megismertetéséért dolgozik nap, mint nap.

Tudjon meg többet! Jelentkezzen következő képzésünkre.