LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE MŰHELYMUNKA A KISKŐRÖSI EGYMIBEN

A Lépésről lépésre roadshow 2016 tavaszán, olyan műhelymunkákon való részvétel lehetőségét kínálja, ahol trénerek, gyakorló pedagógusok a Lépésről lépésre programba való közvetlen bepillantást, saját élmény megszerzését teszik lehetővé.
2016. március 21-én a Kiskőrösi EGYMI, mint Lépésről Lépésre Módszertani központ adott helyet a szakmai napnak.

A műhelymunkán a Kiskőrösi EGYMI pedagógusai igényes, magas szakmai színvonalat képviselő évtizedes gyakorlatukat ajánlották fel a köznevelés rendszerében olyan gyakori problémák megoldásának segítésére az LL program megismertetése által, mint az
– SNI integráció, tanulási nehézségek kezelése,
– egyéni bánásmód, differenciálás lehetőségei,
– hátrányos helyzetű gyerekek sikeres oktatása, esélynövelés,
– a tanulási motiváció növelése, fenntartása,
– fegyelemmel, viselkedéssel kapcsolatos nehézségek,
– korszerű tanulásszervezési módok, eljárások, módszerek gyakorlati alkalmazása,
– értékelési eljárások, módszerek.

A szakmai nap délelőtt 10 órakor, két egymást követő óvodai, alsó és felső tagozatos bemutató órával kezdődött. A vendégek az órák után, az intézménnyel való ismerkedés során meggyőződhettek arról, hogy hogyan segítheti a tanulási környezet, a különféle terápiák a tanulási motivációt.
A félórás ebédszünet kötetlen szakmai beszélgetésekre teremtett lehetőséget, majd 13 órától Zágon Bertalanné, a program szakmai vezetője tartott interaktív műhelymunkát.
A rendezvényre mintegy 70 vendég érkezett, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok az ország 13 településéről, 19 intézményből.
Az elégedettséget mérő kérdőív 98 % fölötti eredményeket mutat, a kérdőíven a vendégek jelezték a tudásmegosztás különböző formái iránti, illetve képzések iránti igényeiket is.

Bővebb információ a szakmai napról és a képzésről, valamint képek a rendezvényről:

http://www.egymi.hu/kiskoros/lepesrol_lepesre_program/lepesrol_lepesre_szakmai_nap_2016_03_21