Kikért dolgozunk?

Kisebb és nagyobb közösségekért, akik szeretnék hallatni a hangjukat, beleszólást kívánnak saját ügyeikbe. Fontos számukra saját és környezetük sorsa, felelősséggel viseltetnek érte. Békés megoldást keresnek, olyat, ami minden félnek megfelel, párbeszéddel. Konfliktusos helyzetekben találnak meg minket, de szeretnének jó megoldásokat kidolgozni, közösen. Ebben vagyunk partnereik.

A roma kisebbségekért, akik különösen hátrányos helyzetből indulva felismerik, hogy vannak lehetőségeik, tudnak tenni magukért. Segítjük őket rátalálni saját, kis közösségük erejére. Roma mediátoraink jelentik a kulcsot számukra, az ő segítségükkel tudnak együttműködni saját településük ügyeinek előmozdításáért és így saját helyzetükön is javítani.

A gyerekekért, akiknek számít a jövője, ahogyan szüleiknek és az őket tanító pedagógusoknak is. Fontos, hogy használható tudásra tegyenek szert. Ők már tudják, hogy a jó óvoda és iskola élményeken keresztül ad valós tudást, jól használható tapasztalatot, – az életre készít fel. A Lépésről lépésre programmal működő oktatási intézmények így működnek.

A pedagógusokért, akik szívügyüknek érzik, hogy az életben jól alkalmazható tudásra tegyenek szert a diákok. Nem csak tanítanak, nevelnek, példát mutatnak. Segítjük őket megtalálni a kulcsot minden egyes gyerekhez, hogy személyre szabottan tudják fejleszteni őket. A csoporttagok sokszínűségét egyben a csoport erőforrásának is tekintik. Együttműködésre, együtt gondolkodásra nevelik diákjaikat.

A megromlott párkapcsolatban élőket mediációval segítjük békés megoldást találni konfliktusaikra. Így emberségesebb megoldást találhat mindkét fél. Elkerülhető a jogi út, rövidebb a folyamat és a perköltségek is megtakaríthatóak, nem beszélve a sok bosszúságtól, a feldolgozatlan érzelmek okozta sérülésektől.

Az elharapódzott jogi vita felé tartó gazdasági együttműködések megoldását gazdasági mediációval segítjük mederben tartani. Ennek előnye, hogy mindkét fél érdekeit figyelembe vevő megoldások születhetnek békés egyeztetések során. Mindkét fél meghallgattatik. Érdekeik nem sérülnek és így elkerülik a hosszas pereskedéseket is.

A mediátorokért, akiket arra képzünk, hogy profi segítőik legyenek a hozzájuk fordulóknak konfliktusaik megoldásában, egymás érzéseinek, érdekeinek megértésében. Támogatjuk őket folyamatos szakmai fejlődésükben. Ösztönözzük őket, hogy megismerjék a szakmai trendeket, új módszerekkel bővítsék eszköztárukat, hogy a legkorszerűbben módszerekkel tudjanak segíteni. Szakmai közösségünkön keresztül egymástól is tudnak tanulni, tapasztalatokat cserélni.

A vezetőkért, akik talán most szembesülnek először friss kihívásaikkal egy csoport élén. Felismerték, hogy szeretnének hiteles vezetőkké válni, munkatársaikat jól motiválni, erős csapatot építeni. Nyitottak rá, hogy szembe nézzenek az eddigi nehéz helyzetekkel és készen állnak új megoldásokat alkalmazni, erőfeszítéseket tenni az eredményesebb csapatmunkáért. Felismerték és tudják, hogy rajtuk is sok múlik.