Mik azok a Játékközpontok?

A Partners Hungary Alapítvány 13 Játékkal a befogadásért (TOY4Inclusion) módszertannal működő Játékközpontot hozott létre szerte Magyarországon 2023-ban a UNICEF és a War Child támogatásával  valamint elindította az EPIM (European Programme for Integration and Migration) által finanszírozott Mobil Játéktár szolgáltatását. Ezek olyan inkluzív terek, amelyek mindenki számára térítési díj nélkül nyitva állnak, és sok-sok játékkal és eszközzel felszerelve a szabad játék lehetőségét, valamint fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak kisgyermekek és családjaik számára. A Játékközpontokat helyi szervezetek vagy önkormányzatok intézményei működtetik. Mindegyik Játékközpont olyan helyen működik, ahol az ott élő  sérülékeny családok (szűkös anyagi helyzetű, menekült, roma vagy nehézségekkel küzdő gyermekek, családok) számára egyáltalán nem elérhetőek vagy nehezen hozzáférhetőek a kisgyermekek egészséges fejlődését, tanulását támogató szolgáltatások.

A 2023 júliusa és decembere közötti 6 hónapos működés során 3426 gyermeket értünk el. A Játékközpontok 1399 foglalkozást és tevékenységet tartottak és vezettek a gyermekek és családok számára, valamint 408 tevékenységet a szülők és gondviselők támogatására.

 

Ismerje meg 13 játékközpontunkat szerte az országban!

Játékközpont üzemeltetője: Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

 

Kihívások: A Budapest peremén elhelyezkedő XX. kerületben a lakosok jelentős része hátrányos helyzetű, és/vagy roma származású család, ahol a gyerekek nagyrésze szociokulturálisan le van maradva a többségi társadalom gyermekeihez viszonyítva. Az érintett családokban a szülők többsége nem dolgozik vagy alkalmi munkából, közmunkából tartja el magát. A vidékről, szegregátumokból felköltöző családok száma is megnövekedett az elmúlt években. A korai fejlesztés fontossága ismert, de az ingyenesen elérhető egészséges fejlődést segítő foglalkozások, felzárkóztató, fejlesztő lehetőségek a kerületben alig, vagy nem elérhetőek.

 

A Játékközpont a társadalmi kirekesztés ellen nyújt segítséget, támogatja a gyermekek, családok integrálását, a kerület életébe való beilleszkedését. Két helyszínen valósulnak meg a programok. Egyrészt a Hársfa Játszótéren, mely egy jól felszerelt, zárt játszótér, közepén egy épülettel, benne egy közösségi teremmel. A másik helyszín a Prevenciós központ csoportszobája és tornaterme.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • korai fejlesztő foglalkozások, tanulást segítő játékok (Meselabirintus, művészetterápiás önismereti csoport, kézműves foglalkozások, gyermekjogi ismeretek),
 • szülőtámogató csoportok,
 • szabad játék biztonságos körülmények között minőségi eszközökkel,
 • szakemberek továbbképzése (gyógypedagógiai, pszichológiai előadások, fórumok).

 

Budapest 20. kerület Játékközpont

 

„A Játékközpont az említett családok számára a társadalmi kirekesztés ellen tud segítséget nyújtani, támogatja a gyermekek, családok integrálását, a kerület életébe való beilleszkedését. A Játékközpontokban lehetőség van a családoknak, gyerekeknek, kis közösségeknek minőségi idő eltöltésére, amely a gyermek szocializációját is segíti. A többségi, roma, ukrán és más nemzetiségű, vagy sajátos nevelési igényű gyerekek közös térben mozognak…”

Játékközpont üzemeltetője: Romák A Fejlődésért Civil Egyesület 

 

Kihívás: Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye északnyugati szélén fekszik, népessége: 6371 fő. A városban jelentős számú hátrányos helyzetű, főként roma származású család él, akik komoly megélhetési problémákkal küzdenek. Ezeknek a családoknak, gyermekeknek semmilyen kikapcsolódási, fejlődési lehetőségük nincs helyben.     

 

A Játékközpont létrehozásával egy olyan közösségi tér került kialakításra, melyben gyermekek és szülők is találnak olyan programokat, lehetőségeket, ahol fejlődhetnek és kiszakadhatnak a monoton mindennapokból, megoszthatják egymással (sokszor hasonló) problémáikat. A játékközpont egy családi ház udvarán áll, egy 50 m2-es garázsból kialakított hangulatos fejlesztő központ, melyben megtalálhatóak a gyermekek fejlődését elősegítő játékok, eszközök. A biztonságos, zárt udvar kültéri nagymozgásos tevékenységekre is alkalmas.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

  • a gyermekek számára fejlesztő foglalkozások (türelem, memória, szerialitás, írás-olvasás), táncoktatás,
  • a családok számára közös játék, zenélés, kézművesség, ünnepi készülődés,
  • a szülők számára főzőklub, egészséges életmód népszerűsítése, egészségvédelem, a gyermekek iskolai tanulásának otthoni segítése, gyermeknevelési tanácsok.

 

Zenés foglalkozás az ibrányi Játékközpontban

 

„Az elmúlt 6 hónap felejthetetlen élményekkel gazdagított mindnyájunkat, kialakult egy rendkívüli közösség, ami helyi szinten egyedülálló és hatalmas eredmény. A Játékközpont az itteni családoknak egy „menedék” a mindennapos problémák, a hátrányos anyagi- és szociális helyzet őrlő malmától, egy olyan hely, ahol lehetőségük van megélni (ha csak néhány órára is) azt az életet, amit mindannyian szeretnének élni a mindennapok során is. Mindezek mellett egy olyan szakmai támogató hátteret kaptunk a Partners Hungary Alapítvány szakemberei által, ami szakmailag egyedülálló.”     

Játékközpont üzemeltetője: Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület – Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház

 

Kihívás: Kállósemjén nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében helyezkedik el, népessége 3.537 fő. A településhez tartozó külterületi részeken mélyszegénységben élők területileg erősen koncentrálódnak és szegregálódnak. 

 

A Játékközpont a település központjában található babakocsival, biciklivel könnyen megközelíthető helyen a Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház épületegyüttesében. Létrehozásával olyan szolgáltatást sikerült a településen biztosítani, amely kialakítja, és erősíti a családon belüli kohéziót. „A Játékközpontban megvalósított programok komplex módon reagálnak a társadalmi problémákra, melynek egyike a kirekesztettség, a stigmatizálás. Egy olyan biztonságos, informális, minőségi kisgyermekkori teret biztosít a családoknak, ahol a különböző hátterű gyermekek és felnőttek együtt tölthetik szabadidejüket

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekeknek, családoknak közös játékok, roma kultúrák megismerése, kreatív foglalkozások, kézművesség, főzőklub, lego terápia, fejlesztőpedagógia,
 • szülőknek: szülőakadémia az egészséges táplálkozásról, a gyermekkori elhízás veszélyeiről, a víz fontosságáról, másság elfogadásáról, művészetterápia,
 • külső családi programok: családi napok, kastélykerti séta, tárlatlátogatás.

 

Kállósemjéni Játékközpont: az apukák is szívesen bevonódnak.

 

„Minden tevékenységünk a játékra épül, építi a kreativitást, növeli az önbizalmat, fejleszti a társas-érzelmi és verbális készségeket, megnyitja az utat a gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásához. Segíti továbbá a formális oktatásba való beilleszkedést, mely különösen fontos a roma, a bevándorló és a hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára.”

„A Játékközpontnak köszönhetően a HACS ülések alkalmával erősödött a településen a szakemberek, az intézmények, a szervezetek közötti együttműködés. A helyi vezetés, az Önkormányzat elkötelezett a település fejlesztése, a lakosság életkörülményeinek javítása iránt, ezáltal a Játékközpont nyújtotta lehetőségek, programok iránt is. A szervezett események maximálisan megfelelőek a gyermekek számára és minden esetben a tényleges szükségleteikre irányulnak.”

Játékközpont üzemeltetője: PONT Mi Közhasznú Egyesület

Kihívások: Kétsoprony község Békés vármegye középső térségében található, lakossága 1.348 fő. A települést többszáz éves tanyavilág veszi körül, ahova az utóbbi 10 évben szociálisan rászoruló, problémás családok költöztek ki. Nincs bölcsőde, hiányoznak a kapcsolódási pontok, korai fejlesztésre nincs lehetőség. 

 

A Játékközpont a község középpontjában, egy szépen felújított, korszerűsített önkormányzati épületben működik. Megnyitásával egy bababarát, zárt helyet kaptak a szocializáció színteréül a legkisebbek és a szüleik. A Játékközponttal megvalósult egy olyan közösségi tér, amely csak a gyerekeké, amely otthont ad a legkisebbek korai fejlesztő foglalkozásainak, és az óvodás, kisiskolás gyermekeknek az önfeledt, korosztálytól független együtt töltött időre.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • 0-3 éves korosztálynak baba-mama klub, Ringató.
 • 3-7 éves korosztálynak hangszerismereti Zeneovi, logopédia, óvoda-iskola átmenet segítése.
 • alsó tagozatosoknak mese- és dráma, főzés, kreatív kézműves foglalkozás, nagymozgásos fejlesztés, udvari szabad játék, népi fajáték műhely és népi fajáték játszóház, társasjáték klub, LEGO foglalkozás.     
 • az egész családnak anyaklub, gyöngyfűzés, Varrjunk együtt!, csapat sorverseny, íjászati bemutató, koncert, vesszőfonás műhely, építőjáték foglalkozás, játékdélután, „Retró mozi” diavetítés, virágültetés,
 • szülőknek és szépkorúaknak kézműves alkotó tevékenység, társasjáték, gyógypedagógus előadás, beszélgetés pszichológussal, ételkészítő műhelyek, játékos agytorna, társasjáték klub, sütőtök sütés.

 

Kétsopronyi Játékközpont: a helyi nyugdíjasok is szívesen vezetnek kézműves foglakozást

 

„Kétsopronyon nincs bölcsőde, így a 3 év alatti gyermekek találkozási helye lett a Játékközpont. Megnyitása óta néhány gyermek betöltötte a 3 éves kort, és a szülők visszajelzése alapján zökkenőmentesen ment az óvodai közösségbe való beilleszkedésük.”

„A Betekintő eseményünkön a szülők és a gyerekek is oldottan beszélgettek, érdeklődők voltak, és türelmetlenül várták a programokat. Év végére a Játékközpont sikeresen bekerült a köztudatba, a szülők keresik a programokat, érdeklődnek a továbbiak felől.”

Játékközpont üzemeltetője: Csorippé – a hátrányos helyzetű emberekért Egyesület

Kihívások: Korlát Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében helyezkedik el, lakossága 290 fő. Orvosi rendelő és oktatási intézmény, óvoda, iskola a településen nem található. A gyerekek a legközelebbi településre járnak iskolába. A helyi közösség 98%-a roma/cigány nemzetiséghez tartozik, a gyerekek halmozottan hátrányos helyzetűek, a szülők munkanélküliek vagy jobb esetben közfoglalkoztatottként dolgoznak a helyi önkormányzatnál.

 

A Játékközpont egy mintegy 50 nm2 területű épületben kapott helyet, ahol egy nagy játszószoba és egy fejlesztőszoba található. A zárt udvar alkalmas szabadtéri játékok biztonságos megvalósítására. Létrehozásával létrejött a térségben az egyetlen hely, ahol a gyerekek és a szülők együtt játszanak úgy, hogy szakemberek segítik a gyermekek fejlődését. A környező falvakból is átjárnak a gyerekek és szülők a Játékközpontba.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • kézműves tevékenységek,
 • fejlesztő foglalkozások,
 • szabadtéri mozgásos tevékenységek, tánc, torna, foci,
 • egészségügyi szűrőbusz látogatása, egyetemi hallgatókkal
 • szabadulószoba program,
 • hagyományőrző tevékenységek: vályogvetés, népi hímzés, varrás.

 

Korláti Játékközpont, táncos foglalkozás

 

„Minthogy a településen semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a családtagok minőségi időt töltsenek egymással, a gyermekek minőségi játékokkal játszanak és hasznosan töltsék el a szabadidejüket, a Játékközpont legnagyobb sikere abban rejlik, hogy a csellengő gyerekeket be tudta vonzani, hogy a gyerekek és családok rendszeresen, lelkesen, motiváltan járnak a Játékközpontba.”  

„Fejlődtek a gyermekek szociális készségei, alapvető higiéniai és társas együttélési szabályokat sajátítottak el (pl. napszaknak megfelelő köszönés, evőeszköz- és szalvétahasználat, kézmosás, a játékok megbecsülése, együttműködés stb.). Bővült a szókincsük, a világról szóló ismeretanyaguk a foglalkozások során.”

Játékközpont üzemeltetője: Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület

Kihívások: Nagykálló 9134 fős népességű város Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A városban három szegregátum található, ahol összesen 1200 roma származású lakos él. A három csoport közötti gyakoriak az ellentétek. A roma gyermekek sok képességi területen fejlesztést igényelnek, mely a településen nem elérhető el.

A Játékközpont épülete egy családi ház udvarán található a szegregátumban, kifejezetten erre a célra épült, zárt kertjében sok játék található. Az egyesület főképp a hagyományok, és a kultúra ápolásával, a roma gyermekek felzárkóztatásával, és a hagyományos mesemondással foglalkozik. Ezen kívül, minden olyan lehetőséget megragad, ahol közvetlen élelmiszerhez vagy ruhaadományhoz juttathatja az arra rászoruló gyermekeket és embereket.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • a gyerekek számára kézművesség, sport, zene, tánc, főzés, mesemondás, filmklub, szabadtéri nagymozgásos, ügyességi vetélkedők, fejlesztő foglalkozások, lego klub, 
 • a szülők számára nyitott beszélgetések, támogató csoportok, filmklub, egészségnap, gyermeknevelés, story-telling-az én történetem, adósságkezelés, jóga/aerobik, férfi klub, női klub, főzőklub,
 • a családok számára családi nap, játék, kézművesség, tánc, elsősegély oktatás, nyelvoktatás, mozgásfejlesztés, koragyermekkori fejlesztés, meseprogram, rendőrségi nap, filmklub, ünnepi készülődés.

 

Nagykálló, kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyobbaknak

 

„Az egyesület nagyon jó szövetségeket kötött helyi egyesületekkel, intézményekkel (Rendőrség, Kállai Kettős Egyesület, Jósa András Szakkórház, Egészségfejlesztési Iroda), és a projekt végére még az önkormányzattal is.”

„A gyerekek olyan dolgokban részesültek, amelyekben soha azelőtt. Tényleg nagyon jó hatással volt a teljes célcsoportra, hiszen ilyen tevékeny, tartalmas, és színes időszakunk még nem volt soha.”

Játékközpont üzemeltetője: Nagykörű Községi Önkormányzat

 

Kihívások: Nagykörű község Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el, népessége 1.581 fő, mely zsákfalu lévén, zárt közösséget alkot. A közösségépítés szempontjából ez nagy akadályokat jelent. Sok a betelepült kisgyermekes család, akik új színt hoznak a település életébe. 

 

A Játékközpont a Nagykörűi Művelődési Ház egyik rendkívül tágas helyiségében került kialakításra, mely a könnyen mozgatható bútorok átrendezésével egyaránt alkalmas szabad játékra, asztaloknál zajló foglalkoztatásra, játszásra, tanulásra és nagymozgásos aktivitásokra is. A művelődési házhoz hatalmas zárt udvar tartozik.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek és családok számára kézműves foglalkozások, cigány mesék sorozat, társasjáték klub, néptánc, kutyaterápiás foglalkozás, környezettudatosságra nevelés, családi napok, családi vetélkedők, jeles ünnepek (pl. töklámpás-faragás, Márton-nap, Advent),
 • szülők számára sütő/főző klub, gyermeknevelési tanácsadás. 

 

Természetismeret foglalkozás a nagykörűi Játékközpontban

 

„A játékközponthoz tartozó programok közül a családi napokat, családi vetélkedőket emelném ki. Nagyon sikeres program volt a madáretető készítés, a töklámpás faragás, a Márton-napi vigasság. A családok egyre inkább hozzászoktak a játékközpont működéséhez, a közös játék, kézműveskedés öröméhez, a közösségi együttléthez.”

Játékközpont üzemeltetője: XXI. Századi ROMA NŐK Egyesülete 

Kihívások: Nyíregyháza 115.711 fő népességű megyei jogú város Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az Egyesület több mint 8 éve működik Nyíregyháza egyik városrészén, a Jósavárosban. Az ott élők száma 10 ezer fő körül számolható, itt található a 11 emeletes Toronyház, a város “feketepontja”. Az önkormányzat tulajdonában álló házban közel 200 db, 21 négyzetméteres garzonlakás található, a benne élő lakók közel 80 %-a roma származású család. A gyerekek többsége az első osztályba bekerülve különböző nehézségekkel küzd, nem tudja teljesíteni a követelményeket, így újra kell járnia az első osztályt. Ez önbizalomvesztéssel jár, szinte végigszenvedik az iskolás éveket.

 

A Játékközpont a lakótelepi sétányon található „ÜVEGHÁZ” közösségi térben és a vele szemben működő könyvtárban kapott helyet. Az ÜVEGHÁZ szolgál a játéktárban lévő játékok kipróbálására és kölcsönzésére, valamint különböző szabadidős programok számára. A könyvtár a gyermekfejlesztő foglalkozásoknak és szülői kluboknak ad helyet.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • Tematikus gyermek fejlesztőfoglalkozások pl: kézművesség, sakkjátszótér, jóga, mesefeldolgozás (érzelmi nevelés, hagyományőrzés, társas szocializáció, empátia fejlesztés, logikus és kreatív gondolkodás fejlesztése, feszültségoldás, önismeret stb.)
 • Tematikus szülői klubok (témái: közüzemi tartozás, fogorvosi vizsgálat, gyermekbetegségek kezelése otthon, orvosi ügyeleti rendszer, terhesség, adósság végrehajtónál, nőgyógyászati problémák, gyermeknevelési ellátások, nyugdíjazás/leszázalékolás, iskolai hiányzás)
 • Családi programok célja a családi kohézió erősítése, a kommunikáció elősegítése, az élményhez jutás és a generációk közötti kapcsolat erősítése (strandolás, mozizás, kukta klub, filmvetítés, Halloween party, karácsonyi ünnepség, játékkölcsönzés).

 

Nyíregyházi Játékközpont

 

„A mi programunk egyedülálló, hiszen mindenki számára nyitva áll az ajtó. Roma, nem roma, fogyatékkal élő, „Chicagóban élő”, „nem Chicagóban élő”.”

„Én, mint koordinátor, nagyon hálás vagyok ennek a programnak, hiszen a családok ingyen jutottak olyan szolgáltatáshoz, melyet nem tudnak megfizetni. 4,5 fél hónap elteltével, hatalmas változáson mentek keresztül pozitív irányban a résztvevő gyerekek, ezt a szülők és a pedagógusok visszajelzései alapján is mondhatom.”

Játékközpont üzemeltetője: Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Kihívások: Baranya vármegyében fekszik a Dunántúl legnagyobb városa, Pécs, ennek egyik településrésze Pécsbánya. Régi bányászcsaládok (idősek, özvegyek, utódok), az utóbbi 15 évben a belvárosból idetelepült, sokszor nagycsaládos értelmiségiek, a volt bányászlakásokba telepített romák közösen alkotják a népességét. A bányák bezárása után megszűntek a munkahelyek, elkezdődött az elvándorlás. Kivonultak a szolgáltatók, bezártak az iskolák. Sok pécsbányai családnak (társadalmi és egzisztenciális helyzetéből adódóan) nincs lehetősége minőségi kikapcsolódásra vagy a gyerekeket élményekhez vagy akár fejlesztéshez juttatni. Többek között ezen okokból szociális rehabilitációra szorul Pécsnek ez a része, melyben tevékenyen részt vesz az Egyesület.

A Játékközpont a Pécsbányai Közösségi Házban található. A Játékközpont programjaihoz a játszóhelyiségen kívül szabadon használhatja az Egyesület az épület nagy konyháját és egyéb tágas helyiségeit, így nagy létszámú résztvevő befogadására is alkalmas a hely. A Közösségi Házat hatalmas fákkal teli nagy udvar veszi körbe kis játszóparkkal. 

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek és családok számára kézműves, kreatív foglalkozás, szabad játék, mese, diavetítés, legó, társasjáték, kártyajátékok, zene és hangszeres foglalkozások, közös főzés, sportnap, nagymozgásos fejlesztés, óvodai/iskolai kitelepült rendezvények, természetjárás (állatok, növények megismerése), jeles napok közös ünneplése, népszokások megismerése, környezetkultúra/környezetszépítés 
 • szülők számára: főzés, beszélgetőklub, tanévkezdő ruhabörze, önéletrajzírás segítség, anyatejes táplálás, elsősegélynyújtás és egészségügyi és higiéniás, mentálhigiénés alapismeretek, gyermekek korai fejlesztése, tanulási nehézségek kezelése.

 

Pécsbánya, Játékközpont, szabad játék

 

„A Játékközpont helyben tud választ adni a szülők kérdéseire (szakemberek bevonásával) és a játékon keresztül alternatívát kínál a feltöltődésre, élményközpontú tanulásra, ismerkedésre, problémák feltárására, körbejárására. A közeg biztonságos, gyermekközpontú, a jelenlévő munkatársak nyitottak a belépők véleményére, gondolataira – így közösen tudjuk jó irányba befolyásolni Pécsbánya jövőjét.” 

„…bizakodóak vagyunk. A bizakodás oka, hogy a Játékközpont létrejötte és működése az utóbbi fél évben elmélyítette a már létező szakmai és emberi kapcsolatainkat, és újakat is hozott. Mindannyiunk közös érdeke itt, Pécs-keleten, hogy a Játékközpont működése zavartalan legyen, és családi/kulturális centrummá váljon – olyan hellyé, amelynek létezéséről a legtöbb pécsi tud. Jelentős eredmény, hogy a Közösségi Házat, benne a Játékközponttal, Nívódíjra jelölték.”

Játékközpont üzemeltetője: Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület

 

Kihívások: Szihalom község Heves vármegyében található, lakossága 1986 fő. A település mellett 1 km-re található két település, akikkel körjegyzőségben vannak, és ahol szinte teljes a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok száma. 

 

A Játékközpont a Magyar-Tár-Házban kapott helyet, mely egy interaktív élményközpont, itt 3 helyiségben működik a Kis Bocs Játékközpont. Az egyik helységben zajlanak a kreatív foglalkozások és a Zümi tanoda, az Ability klub és a különböző tematikus előadások. A következő helyiségben a nagymozgásos játékokat és különböző fejlesztő játékokat helyezték el. Itt található még gyerekágy, kiságy és egy szoptatófotel. A következő szoba a fejlesztő szoba, ahol a játékok fejlesztendő területek alapján vannak csoportosítva. Szerepjátékok sora található meg, de ott zajlik a baba-mama klub vagy a Babusgató zenei foglalkozás is. A Tár-Ház nagy rendezvényterében tudják megvalósítani a nagyobb rendezvényeket, mint a játékközpont megnyitó rendezvényét, az egészségnapot, a mézadomány rendezvényt, a Mikulást és más nagyobb létszámú programokat.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek, szülők, családok számára szabad játék, egészségtudatosság, önkéntesség népszerűsítése, hagyományőrzés, kézművesség, gyermekeknek készségfejlesztő foglalkozások, intergenerációs foglalkozások, baba-mama klub, mentálhigiéné, lego klub, családi napok. 
 • tematikus programok játszani tanulunk, zenei babusgató, Ability klub, Zümi tanoda, jogképes játék, kreatív foglalkozás, diavetítés.

 

Habparti a szihalmi Játékközpontban

 

„Fél év alatt 872 gyermek és 813 felnőtt vett részt a játékközpont programjain, látogatott el hozzánk.  Nagy boldogság számunkra ez az eredmény.”

„Nagyon fontos lenne, ha volna lehetőség a folytatásra és forrást kapnánk rá, mivel olyan dolgot indítottunk el, ami túlmutat egy projekt keretein. Olyan szocializációs fejlődést indítottunk el a gyerekek életében, amit folytatnunk kell, mivel ennek a későbbiekben mutatkozik meg az eredménye.”

Játékközpont üzemeltetője: Tarpa Nagyközség Önkormányzata

 

Kihívások: Tarpa határmenti település, az ország észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, lakossága 2315 fő, ebből 261 fő 10 évnél fiatalabb. Sok a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek, illetve a menekült családok gyermekei.

 

A Játékközpont a város központjában kapott helyet egy önkormányzati tulajdonú épületben. Az épületben két játszóhelyiség található, öltöző, előtér, konyha, mosdó, mozgássérült mosdó. Az épület zárható udvarral rendelkezik, füves rész és térköves rész is rendelkezésre áll, parkolóval. Kihelyezett programok megrendezésére a helyi óvoda tornatermében is sor kerül. 

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek számára szabad játék, bábozás, kézművesség, fejlesztő foglalkozások (tanulási készségeik, kézügyességük, szem-kéz koordinációjuk, figyelmük, emlékezetük fejlesztése)
 • szülők számára logopédiai kérdésekben segítségnyújtás, gyermeknevelési tanácsadás, gyermekpszichológiai tudásbővítés,
 • családok számára családi napok, táncház, ünnepi készülődés, baba-mama klub

 

Mozgásos-zenés foglalkozás a tarpai Játékközpontban

 

„A játékközpont híre egyre szélesebb körben terjed a családok között, szívesen járnak hozzánk. A gyermekek folyamatos fejlődése tapasztalható, minden korosztály talál számára megfelelő játékot. A szülők közti kapcsolat is erősödik, jól érzik magukat a játékközpontban. A programok megvalósításában a szülők nagyon együttműködőek. A HACS tagok és az önkéntesek is egyre hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.” 

„Az óvodai mindennapokban is észrevehető, hogy azok a gyerekek, akik a játékközpontban is együtt töltik az időt, sokkal figyelmesebbek egymás iránt és társaik iránt is. Élményeket mesélnek egymásnak, mellyel felkeltik a többi gyerek érdeklődését.”

Játékközpont üzemeltetője: Túrkeve Városi Önkormányzat 

 

Kihívások: Túrkeve város Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében található, lakóinak száma 8.332 fő. A település társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű, a főútvonalak elkerülik. Az alacsony születésszám és a viszonylag magas halandóság miatt a népességfogyás jelentős, a helyzetet nehezíti az elvándorlás magas száma. A szociálisan rászoruló, hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a nevelési-oktatási intézményekben eléri a 68%-ot. A családok jó része – anyagi lehetőségek hiányában – nem engedheti meg magának a tartós, jó minőségű játékeszközök, fejlesztőeszközök vagy sportszerek megvásárlását.

 

A Játékközpont a város főterén a városi gyermekkönyvtár épületében került kialakításra, melynek révén      egy olyan minőségi, kisgyermekkori fejlesztést szolgáló befogadó tér jelent meg Túrkevén, amely különböző hátterű gyermekek és családjaik számára nyújt biztonságos, a szabadidő hasznos és együttes eltöltését lehetővé tevő helyszínt. A játékközpont találkozási és ismerkedési helyszín, közösségi játszótér, információs tér és a gyermekek fejlődését, a családok kohézióját erősítő szakmai műhely is lett egyszerre – ezzel korábban nem létező, hiánypótló szolgáltatást teremtett Túrkevén. 

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek, családok számára madárbarát családi foglalkozás, baba-mama klub, mozgásfejlesztő torna, Ringató, védőnői tanácsadás, író-olvasó találkozó, kreatív foglalkozás, néptánc, népi játék,
 • szülők számára „Szülők Akadémiája” a gyermekek neveléséről, fejlesztéséről (korai fejlesztés fontossága, hátrányos helyzet leküzdésének lehetőségei, tehetséggondozás, etnopedagógia, szülői kiégés prevenciója, családi krízishelyzetek megoldási módjai); közös főzés, közös alkotó délután, kerékpártúra, egészségnap.

 

Túrkevei Játékközpont

 

„Célunk, hogy a Játékközpont szolgáltatásaival és a köré szerveződő programokkal tovább bővítsük a helyi szükségletekre reflektáló minőségi közösségi szolgáltatásokat, a program nyomán kialakult közösségek, szakmai stábok eredményes működését. Eredménynek tartjuk, hogy a program során felszínre kerültek azok a helyi erőforrások – fiatal szakemberek, tettrekész szülők és nagymamák, nagylelkű vállalkozók, jótékonykodó családok és munkahelyi közösségek – amelyek a közösségi kohézió erősödéséhez, az élhetőbb és szociálisan érzékeny Túrkeve megvalósulásához járulnak hozzá.”

Játékközpont üzemeltetője: Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság

 

Kihívások: Budapest egyik peremkerületében, Újpesten, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működtet egy Tanodát, amely helyet ad a kerület hátrányos helyzetű, fejlesztésre szoruló diákjainak. Ingerszegény panelépületek között, egy lakótelep közepén található az épületük, a környéken főként 8 általános iskolai végzettségű szülők élnek. Ebből a szociokulturális környezetből érkeznek a Játékközpontba a roma, nem roma, ukrán származású, hátrányos helyzetű gyermekek, családok.

 

A Játékközpont a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat székházában található. Az épületben helyet kapott még a Cigány Helytörténeti Gyűjtemény és a Roma Nemzetiségi Könyvtár is, de lehetőség van az egész épületet használni a játék során, így két nagyobb helyiség és két fejlesztő szoba áll rendelkezésre. Az épület mögött játszótér helyezkedik el. Jó idő esetén használható pl. labdajátékokhoz, sorversenyek megtartásához.

 

Programjaik, foglalkozásaik között helyet kapnak: 

 • gyerekek és családok számára kézművesség, mesefoglalkozások papírszínházzal diafilmvetítéssel, ünnepi készülődés, társasjáték klub, legó klub, főzés, rendőrségi nap, egészségvédelmi tudásbővítés, zeneterápia, táncház. 
 • szülők számára szülőklubokban szakemberekkel beszélgetés (egészséges táplálkozás, mentálhigiéniás tanácsadás, konfliktuskezelés, iskolai problémák, speciális nevelési igényű gyerekek támogatása).

 

Újpesti Játékközpont, kézműveskedés

 

„Amikor anyuka, apuka és a gyerekek együtt kézműveskedtek, jókat nevettek, beszélgettek. Látható boldogság, öröm ült az arcukon, amikor minden gondjukról megfeledkeztek a szülők és csak a gyermekükre figyeltek…”

„A kezdeti pejoratív-idegenkedő érzést, hogy a Cigány Nemzetiségű Önkormányzatba járnak játszani, leküzdötték a nem cigány szülők, és saját kis közösségüknek érezték a programokat, az ott töltött minőségi időt.”

„Mindenki úgy látja, hogy elindult valami, ami a gyermekek, családok fejlődését szolgálja. Nagyon sok új, jobbnál jobb ötletek születtek a program kibővítésére…”

A Partners Hungary Alapítvány az ICDI által kidolgozott Játékkal a Befogadásért (Toy for Inclusion) módszerrel Mobil Játéktár szolgáltatást hozott létre az EPIM (European Programme for Integration and Migration) támogatásával. 2023 májusában kezdte meg működését, heti kétszer két menekültszállót látogat rendszeresen. A játékokkal megrakott furgon egy hozzáértő koordinátorral érkezik a szállókra, ahol magyar anyanyelvű ukrán menekült roma kisgyerekekkel játszik. A Mobil Játéktár nagyon sikeresnek bizonyult a gyerekek és a menekültszálló lakói és dolgozói körében, a rendszeres játszódélutánok mellett fesztiválokon, családi eseményeken is részt vesz.

A Játékközpont üzemeltetője:​ Partners Hungary Alapítvány​

 
Kihívások:

Az Ukrajnából a háború elől menekülő családok többsége csupán áthalad Magyarországon, jellemzően a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, magyar anyanyelvű roma családok maradnak az országban. A menekültszállókon élő családok élettere beszűkült, a gyermekek nem férnek hozzá az életkoruknak megfelelő, sokszínű, fejlesztő játékokhoz, az önfeledt játékélményhez, pedig a kisgyermekkori nevelés és tanulás legfontosabb eszköze és kontextusa a játék, ami különösen fontos lenne az Ukrajnából menekült kisgyermekek esetében.

A Mobil Játéktár egy játékokkal, játékos fejlesztő eszközökkel felszerelt furgon, ami a menekültszállókon biztosítja a facilitált és a szabad játék lehetőségét a kisgyermekeknek és családjaiknak. 2023. májusa óta heti rendszerességgel látogat két helyszínt, valamint kerületi családi eseményekre kitelepülve segíti ​a menekült kisgyermekek integrációját.
Eszközeik, foglalkozásaik között helyet kapnak:​
 
– kézműves foglalkozások,​
– finommotoros és nagymozgásos fejlesztő játékok,​
– szabad játék biztonságos körülmények között minőségi eszközökkel,​
– társasjátékok, mesekönyvek, kártyajátékok, kirakók,​
– együttműködést, szociális készséget fejlesztő játékok.​

„Nagyon várjuk, hogy jöjjön a játékautó, nagyon szeretjük, ha játszanak velünk!

„Nagyon fontos nekünk a Mobil Játéktár, mindenképpen szeretnénk, ha folytatódna az együttműködésünk!”

 

Nyitottak vagyunk gyerekekkel foglalkozó intézményekkel, vállalatokkal, önkormányzatokkal való együttműködésekre, írjon nekünk: hegedusm@partnershungary.hu.

 

A Játékközpont módszerről az ICDI (International Child Development Initiatives) oldalán olvashat bővebben